Pedagogische visie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Pedagogische visie Door Mind Map: Pedagogische visie

1. Samen spelen

1.1. Komen tot maximaal spelplezier

1.2. Vrije tijd wordt groeitijd

1.3. Stimuleren buitenspel

1.4. Groepsverband

2. Dynamisch aanbod

2.1. Georganiseerde activiteiten

2.2. Speelhoeken per thema

2.3. Spelimpulsen

2.4. Rustige ruimtes: puzzelen, lezen,...

2.5. Uitdagend buitenterrein

3. Respect

3.1. Inclusieve werking

3.2. Kind met specifieke zorgbehoefte

3.3. Andere kinderen in opvang

3.4. Personeelsleden

3.5. Ouders

4. Leeftijdsgroepen

4.1. Soepel

4.2. Kleuters

4.3. Lagere schoolkinderen

5. Tieners

5.1. Stimuleren en motiveren

5.2. Specifieke activiteiten aansluiten bij leefwereld en interesses

6. Veiligheid

6.1. Dagstructuur

6.2. Activiteitenborden

7. Huisregels en afspraken

7.1. Respectvolle omgang

7.2. Duidelijke afspraken naar kinderen toe

7.3. Op positieve manier

7.4. Stimuleren van kinderen bij mooi spelen

8. Zorgzaam

8.1. Contact begeleiders met kinderen/ ouders

8.2. Voor nieuwe kinderen= wenbeleid

8.3. Aandacht voor aangepaste begeleiding

8.4. Opvolging van educatief medewerker

9. Vrij spel

9.1. Plaats waar kinderen vrij kunnen spelen

9.2. Mogelijkheid huiswerk maken en stimuleren hiervan