De eurocrisis

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De eurocrisis Door Mind Map: De eurocrisis

1. Griekenland

1.1. tweede reddingsplan

1.2. schuld in 2020 laten uitkomen op 120 procent

1.3. "vrijwillige" bijdrage banken

1.3.1. 50 procent haircut

1.3.1.1. is zo'n 100 miljard euro

1.3.1.2. op weg naar de 7 procent?

1.3.1.3. bij de swap naar nieuwe obligaties garantie noodfonds van 15 procent

1.3.1.4. NIET BEKEND: er is blijkbaar nog veel getouwtrek mogelijk

1.4. saneringen door parlement

1.4.1. Nea Demokratia komt in regering van nationale eenheid, samen met Pasok dus en LAOS (extreem rechts)

1.4.2. Papandreou wordt opvolgd door Lucas Papademos

1.4.2.1. Papademos was vice-voorzitter van de ECB, Harvard-docent en veteraan

1.5. ondertussen staat financieel systeem onder zware druk

1.5.1. sterke kapitaalvlucht

1.6. maatschappij zwaar onder druk

1.6.1. oktober: 18,5 procent werkloosheid

1.6.1.1. onder de 24 jaar: 43,5 procent zonder werk

2. banken

2.1. eigen vermogen 9 procent tegen juni

2.1.1. na afboeking overheidspapier

2.1.2. 106 miljard euro extra kapitaal nodig

2.1.2.1. via markt

2.1.2.2. via nationale overheid

2.1.2.3. via noodfonds

2.1.3. hangt af van nationale toezichthouders

2.1.3.1. niet alle nationale toezichthouders zitten op de Europese lijn

2.1.3.1.1. discussie over hoe EBA blootstelling overheidspapier verrekent in risico

2.1.4. EIB leent 20 mld per jaar aan banken voor investeringen in infrastructuur en kmo

2.1.4.1. wil komende twee jaar extra geld, goedkeuring nodig 27 finministers

2.1.4.1.1. leningscapaciteit optrekken tot 37 miljard per jaar

2.1.4.1.2. of tot 75 miljard voor volg. twee jaar

2.1.5. groot wantrouwen tussen de banken

3. noodfonds

3.1. probleemlanden helpen

3.2. obligaties kopen

3.3. kredietlijnen verstrekken

3.4. banken stutten

3.5. investeringsvehikel

3.5.1. BRIC-landen niet geïnteresseerd

3.5.2. NOG NIET BEKEND

3.5.2.1. wie gaat wat doen met het buitenbalansvehikel?

3.6. hefboom wellicht kleiner dan verwacht omdat de euro-staatsobligaties zo slecht evolueren.

3.6.1. de vuurkracht werd eerst geraamd op 1.000 miljard, dan op 800, nu 500 miljard euro

3.6.1.1. in maart wordt bekeken of er meer geld nodig is

3.7. toekomstige ESM (reddiingsfonds) treedt midden 2012 in werking, vervangt EFSM

3.7.1. geen toegang tot de ECB

3.7.2. dringende beslissingen bij gewone meerderheid

3.7.3. Duitsland vetorecht

4. hulp via het IMF

4.1. Rusland, China, Brazilie willen langs IMF eurozone helpen

4.1.1. willen meer zeggenschap bij hervorming IMF

4.2. IMF moet zelf extra middelen krijgen

4.2.1. G20 beslissen in februari, verschillende opties

4.2.2. euro-centrale banken lenen geld aan IMF, dat het kan uitlenen aan de probleemlanden

4.2.2.1. er wordt gemikt op 200 miljard euro

4.2.2.1.1. eurolanden

4.2.2.1.2. andere EU-lidstaten

4.2.2.1.3. derde landen

4.3. IMF als actief in Griekenland, Ierland, Portugal

5. integratie

5.1. voorbereiden verdragswijziging (het VK ligt dwars, is geïsoleerd)

5.1.1. economisch beleid

5.1.1.1. naleving wordt gecontroleerd via behalen economische doelstellingen

5.1.1.2. afspraak: beleid meet op elkaar afstemmen

5.1.2. inschrijven begrotingsevenwicht in grondwet

5.1.2.1. automatische sancties

5.1.2.2. in goede tijden geen tekort van meer dan 0,5 procent van BBP

5.1.2.2.1. begrotingsdiscipline niet in Europees Verdrag. Er wordt gewerkt met intergouvernementeel verdrag.

5.1.3. schuldenintegratie?

5.1.3.1. euro-staatsobligaties, stabiliteitsobligaties... in ruil voor integratie en discipline?

5.1.3.1.1. green paper over stabiliteitsobligaties

5.1.3.1.2. Duitsland blijft dwarsliggen

5.2. Europese leiders vergaderen op 30 januari over groeistrategie

6. Bookmarks over de crisis

7. Portugal

7.1. land kreeg pakket van 78 miljard euro.

7.1.1. gaat dit land Griekenland niet achterna?

7.1.1.1. krijgt nieuwe schijf van 8 miljard euro noodlening

7.1.1.2. Commissie, IMF en ECB gaven land goed rapport

7.1.1.3. economie dit jaar beter dan verwacht, volgend jaar krimp met 3 procent

7.2. kondigde zware besparingen aan na regeringswissel

7.3. probleem is dat de economie krimpt en zo begroting verder onder druk zet

8. de centrale banken

8.1. ECB-beleid

8.1.1. Mario Draghi eerste beleidsvergadering 3/11/2011

8.1.1.1. beleid inzake kopen Italiaanse, spaanse obligaties: beleid Trichet wordt voortgezet

8.1.1.1.1. Draghi maakte duidelijk zich strik aan Verdrag en mandaat te houden, al blijft de ECB wel helpen op de secundaire obligatiemarkt

8.1.1.1.2. bestuurder Jens Weidmann zegt niet te hopen op agressieve interventies op de obligatiemarkt

8.1.1.2. verlaging basisrente met 25 basispunten

8.1.1.2.1. wellicht gevolgd door nog renteverlagingen

8.1.2. ECB is bereid banken voor paar jaar geld te lenen i.p.v. voor heel korte periodes

8.1.2.1. ECB stelde in december voor drie jaar 489 miljard euro ter beschikking

8.1.2.1.1. indirecte steun voor perifere obligatiemarkten

8.2. geconcerteerde interventies

8.2.1. 30 november 2011

8.2.1.1. maken het gemakkelijker/goedkoper voor eurobanken om aan dollars, andere munten te geraken

8.3. Federal Reserve

8.3.1. komt er nog een derde ronde monetaire versoepeling?

8.3.1.1. beleidsvergadering 2/11/2011: voorlopig niet, al blijft de teneur toch eerder somber.

8.3.1.2. Directeur Bini Smaghi sluit kwantitatieve versoepeling niet uit

9. impact belangrijke macrocijfers

9.1. economische vooruitzichten eurozone 10/11

9.1.1. Mario Draghi verwacht milde recessie tegen jaareinde

9.1.2. JP Morgan verwacht harde landing

9.1.3. nog meer negatieve verwachtingen

9.1.4. Europese Commissie ziet 0,5 procent in 2012 voor eurozone, voor hele Unie 0,6 procent

9.1.5. EC: gemiddeld overheidsdeficit in eurozone dalt van 4,1 procent in 2011 naar 3,4 pocent

9.1.6. EC: nieuwe recessie is mogelijk

9.2. OESO-voorspellingen

9.2.1. eurocrisis is heel gevaarlijk risico wereldwijde groei

10. Italie

10.1. Mario Monti

10.1.1. leidt een technocratenkabinet

10.2. het Merkel todo-lijstje

10.2.1. pensioen op 67: tegen 2026

10.2.2. flexibelere arbeidsmarkt: wordt soepeler, maar niet de rigide ontslagregeling

10.2.3. andere juridische omkadering bedrijven: loodzware bureaucratie wordt versoepeld

10.2.4. tijdspad voor begroting en schulden : staatsgebouwen en locale nutsvoorzieningen worden verkocht

10.3. andere maatregelen: belastingvoordelen

10.3.1. stimuleren aanwerven jongeren

10.3.2. stimuleren infrastructuurinvesteringen

10.4. IMF gaat begroting controleren

10.5. rente zit tegen de 7 procent

10.6. Europese Commissie

10.6.1. checkt saneringsmaatregelen

10.6.2. checkt maatregelen voor relancering economie

11. Belgie

11.1. begroting

11.1.1. 34 procent nieuwe belastingen

11.1.2. 24 procent diverse inkomsten

11.1.3. 42 procent besparingen

11.1.4. begroting moest van Europa tegen midden december zwaar gecorrigeerd, anders sancties

11.1.4.1. doelen: tekort max 3 procent in 2012

11.1.4.2. evenwicht tegen 2015

11.1.4.3. structurele sanering gemiddeld minstens 0,75 procent per jaar

11.1.4.4. zonder bijkomende maatregelen tekort in 2012 op 4,6 procent

11.1.4.5. zonder correcties Europese boete van 708 miljoen euro in januari (finmin begin volgend jaar)

11.1.4.5.1. Commissie waarschuwde alvast België, Malta, Cyprus, Polen, Hongarije

11.1.5. S&P verlaagt rating van AA+ naar AA, behoudt negatieve outlook

11.1.5.1. positief

11.1.5.1.1. welvarende, gediversifieerde, open economie

11.1.5.1.2. hoge productiviteit en inkomen zoals AAA-landen

11.1.5.1.3. bewezen dat het land schulden kan afbouwen

11.1.5.1.4. sterke externe financiêle positie

11.1.5.2. negatief

11.1.5.2.1. moeilijk tot politieke consensus te komen

11.1.5.2.2. hoge schuld en belastingen

11.1.5.2.3. vergrijzing

11.1.5.2.4. garanties financiële sector

11.1.5.2.5. lage activiteitsgraad

11.1.6. Moody's verlaagt rating met twee stappen tot Aa3

11.1.6.1. sombere groeivooruitzichten

11.1.6.2. mogelijke impact redding banken

11.1.7. Fitch geeft waarschuwing, hanteert nog AA+

11.1.8. rente op tien jaar kent zorgwekkende evolutie

11.2. JP Morgan rekent België tot crisislanden

11.2.1. impact recessie op begroting, schuld

11.3. economische vooruitzichten

11.3.1. Di Rupo mikt op +0,8 procent in 2012

11.3.1.1. analisten tussen 0,4 procent en min 0,4 procent

11.3.1.2. EC op 0,9 procent, maar minder door besparingen

11.3.1.3. EC: exportgerichte economie verliest momentum

11.3.1.4. verlies aan vertrouwen

11.3.1.5. verlies concurrentiekracht

11.3.1.5.1. loonontsporing

11.3.1.6. verzwakkende arbeidsmarkt

11.4. bankensector:

11.4.1. kleine staat met veel schulden torst een paar grote banken die op die staat moeten kunnen terugvallen

11.5. aanbevelingen Commissie moeten dit voorjaar omgezet

11.5.1. matigen loonsverhogingen

11.5.1.1. index verandert niet (akkoord Di Rupo)

11.5.2. hogere pensioenleeftijd

11.5.2.1. tegen 2016 minimum leeftijd vervroegd pensioen 62 jaar, minimum loopbaan tegen 2015 naar 40 jaar (volgens akkoord Di Rupo)

11.5.3. hervormingen energiemarkten, detailhandel

11.5.4. sanering banken

11.5.5. sanering overheidsfinanciën

12. opportuniteiten

12.1. kwaliteitsaandelen met hoog dividend worden goedkoop

12.1.1. maar gaat het nog lager?

12.1.2. heeft het belang dat aandelen 'goedkoop' zijn?

12.1.3. niet iedereen vindt Europese aandelen goedkoop, cfr Graham Secker

12.1.3.1. een 'kwantitatieve versoepeling' door ECB zou wél boost voor aandelen zijn

12.1.4. defensieve aandelen

12.1.4.1. AB InBev?

12.2. veranderingen in de energiesector

12.2.1. snel zakkende prijs zonnecellen

12.2.1.1. energiesector wel doelwit van geld zoekende overheden

12.3. tekort aan goede venture capitalists voor jonge techbedrijven in Europa

12.4. de netwerkeconomie

12.4.1. "De trend op lange termijn is te sterk om gefnuikt te worden"

12.4.1.1. nieuwe bedrijven kloppen oude bedrijven

12.4.1.1.1. druk op klassieke telecomspelers

12.4.1.2. het belang van platformbedrijven: Google, eBay, Amazon, Apple, Facebook

12.4.1.2.1. maken markten voor grote ecosystemen van bedrijven en bedrijfjes

12.4.1.2.2. quid waardering?

12.4.1.3. ontwikkelingslanden kiezen voor milieutech

12.4.1.4. evt kiezen voor tech-dividendaandelen

12.4.1.4.1. telenet?

12.4.1.5. Warren Buffett stapt in IBM

12.4.1.5.1. dienstverlener in tech, focus op opkomende markten

12.5. bedrijfsobligaties

12.5.1. obligaties zelfde bedrijf brengen vaak meer op in euro dan in dollar

12.6. inflatiehedgen

12.6.1. geïndexeerde opbrensteigendommen gefinancierd met schuld

12.6.1.1. vastgoed makkelijk extra te belasten

12.7. verschuiving naar de groeilanden

12.7.1. willen meer macht bij IMF, zijn de financiers van het Westen

12.7.1.1. kunnen ook last krijgen van problemen in het Westen, maar er is ook eigen dynamiek

12.8. kiezen voor de dollar of de euro? of andere valuta?

12.8.1. pleidooi voor dollar

12.9. goud, edelmetalen

12.9.1. vraag naar goud piekte in het derde kwartaal

12.9.2. goudaankopen door centrale banken hoogste peil sinds 40 jaar

12.9.3. Onze bredere mindmap over goud en peak oil

13. Spanje

13.1. land gaat nog altijd geboekt onder vastgoedcrisis

13.1.1. eurozone helpt door rente te helpen drukken

13.2. regering bespaart, maar discussies met deelstaten

13.2.1. verkiezingen op 20 november

13.2.1.1. Partido Popular wint overtuigend, Mariano Rojoy krijgt volstrekte meerderheid

13.2.1.1.1. wil financiële sector opkuisen

13.2.1.1.2. European Council on Foreign Relations: Spanje kan het Duitsland van het Zuiden worden

13.2.1.1.3. De markten waren in een eerste reactie volstrekt niet onder de indruk.

13.2.1.1.4. gerucht gaat dat nieuwe regering preventief steun wil vragen aan IMF/EU.

13.3. economische groei in derde kwartaal wellicht 0,0 procent tegenover 0,2 procent tweede kwartaal

13.3.1. sectoren die het nog goed doen

13.3.1.1. export

13.3.1.2. toerisme

14. Ierland

14.1. land werd meegesleurd met zijn bankensector

14.1.1. kreeg pakket van eurozone en IMF van 85 miljard euro

14.1.1.1. IMF ziet nu "tekenen van stabilisering"

14.1.2. voerde strengste besparingsplan door uit zijn geschiedenis

15. Hongarije

15.1. vraagt 'mogelijke financiële hulp' aan het IMF en aan de Europese Commissie

15.2. land wil voorzorgskredietlijn

16. behoeften eurolanden

16.1. in 2012 voor 800 miljard euro overheidsschulden (her)financieren

16.1.1. Italie 300 miljard

16.1.2. Spanje 200 miljard

16.2. tikkende tijdbom?