Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Arbeidsrecht Door Mind Map: Arbeidsrecht

1. Arbeidsovereenkomst

1.1. Art 7.610

1.1.1. Arbeid

1.1.2. Gedurende zekere tijd

1.1.3. Loon

1.1.4. Gezagsverhouding

1.1.4.1. Rechtsgevolg wanneer alles van toepassing is: er is sprake van een arbeidsovereenkomst

1.2. Art 7.610a

1.2.1. Indien er gewerkt wordt voor minimaal 3 maanden zonder arbeidsovereenkomst, wordt hier vermoedt van een arbeidsovereenkomst

1.2.2. Art 7.610b

1.2.2.1. de arbeidsomvang (aantal gewerkte uren per week) wordt bepaald op basis van de gemiddelde gewerkte uren in de voorgaande 3 maanden

1.3. Art 7.400

1.3.1. overeenkomst van opdracht: van toepassing wanneer een externe wordt ingeschakeld om een opdracht uit te voeren

1.3.1.1. ook al is er sprake van een overeenkomst van opdracht op papier, kan het voorkomen dat het alsnog een arbeidsovereenkomst is op basis van de rechtsvoorwaarden van Art 7.610

1.4. Art 7.628a

1.4.1. wanneer de arbeidsomvang minder dan 15 uur per week bedraagt, en deze niet is uitgevoerd, dient de werknemer voor 3 uur uitbetaalt te worden

1.5. Art 7.690

1.5.1. uitzendovereenkomst wanneer er sprake is van een werknemer die ingeschakeld is vanuit een derde partij (een uitzendbureau)

1.5.2. Art 7.658

1.5.2.1. lid 2

1.5.2.1.1. hierin wordt vermeldt dat de werkgever verantwoordelijk is voor bescherming tegen gevaren, in geval van een uitzendovereenkomst is het uitzendbureau de werkgever en verantwoordelijk voor de gevaren die de werknemer loopt

1.5.2.2. lid 4

1.5.2.2.1. wanneer er geen arbeidsovereenkomst is maar wel sprake is van arbeid (denk aan een uitzendovereenkomst) is de partij waarvoor deze persoon werkt, niet het uitzendbureau maar de werkplek waar hij naar uitgezonden is, aansprakelijk voor schade die de werknemer oploopt. er is hier dan sprake van een inlener

1.5.2.3. voor verdere informatie omtrent aansprakelijkheid kijk naar art 6.170

1.6. Arbeidsovereenkomst opzeggen

1.6.1. Art 7.668

1.6.1.1. wanneer een arbeidsovereenkomst afloopt zonder dat dit gemeld wordt, zal het contract verlengd worden. (stilzwijgende voortzetting)

1.6.2. Art 7.668A

1.6.2.1. Ketenregeling

1.6.2.1.1. wanneer de arbeidsovereenkomsten van een werknemer optellen tot 24 maanden dan zal zijn eerstvolgende contract een vast contract zijn

1.6.2.1.2. het is ook mogelijk wanneer een werknemer al drie contracten heeft gehad bij dezelfde werknemer dan is het vierde contact een contract voor onbepaalde tijd

1.6.3. Art 7.669

1.6.3.1. lid 3

1.6.3.1.1. hier wordt aangegeven wanneer er sprake is van een redelijke grond om een werknemer te ontslaan

1.6.4. Art 7.670

1.6.4.1. een arbeidsovereenkomst mag niet opgezegd worden gedurende de ziekte van een werknemer

1.6.4.1.1. tenzij de ziekte al 2 jaar voortzet

1.6.4.1.2. of op basis van een toets van de UWV op basis van art 7.671a lid 2

1.6.5. Art 7.670B

1.6.5.1. een overeenkomst kan ook worden beëindigt op basis van wederzijds goedvinden

1.6.6. Art 7.671A

1.6.6.1. wanneer er sprake is van een redelijke grond kan de werkgever een toets aanvragen bij het UWV

1.6.7. Art 7.672

1.6.7.1. hier wordt aangegeven hoe lang het opzegtermijn moet zijn wanneer een contract wordt opgezegd

1.6.8. Art 7.677

1.6.8.1. opzegging wegens dringende reden

1.6.9. Art.7.678

1.6.9.1. Dringende redenen voor een werkgever om een arbeidsovereenkomst te ontbinden

1.6.10. Art. 7.679

1.6.10.1. Dringende redenen voor een werknemer om een contract te ontbinden

1.6.11. Art 7.681

1.6.11.1. een ontbinding kan op verzoek van de werknemer vernietigt worden of hij kan een billijke vergoeding aanvragen

1.7. Beding

1.7.1. Art 7.652

1.7.1.1. Proeftijd

1.7.2. Art 7.653

1.7.2.1. concurrentiebeding

1.7.2.1.1. dit beding voorkomt dat een werknemer na het opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst werkzaam kan zijn in een zelfde functie bij een andere onderneming

1.7.3. Art 7.650

1.7.3.1. boetebeding

1.8. Vakantie en verlof

1.8.1. Art 7.634

1.8.1.1. Wanneer heeft een werknemer recht op vakantie

1.8.2. Art 7.638

1.8.2.1. in dit artikel wordt aangegeven dat een werknemer mag bepalen of hij de aangevraagde vakantie goedkeurt. hij mag het afkeuren als er een wichtige reden hiervoor is

1.8.3. Art 7.639

1.8.3.1. Hier wordt aangegeven dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van zijn loon tijdens zijn vakantie

1.9. Ziekte

1.9.1. Art 7.629

1.9.1.1. hier wordt gesproken over de doorbetaling van het loon wanneer een werknemer ziek of zwanger is

1.9.1.1.1. een werknemer heeft recht op 70% van hun loon wanneer deze langdurig ziek is

1.10. Verplichtingen van een werkgever

1.10.1. Veiligheid

1.10.1.1. Art 7.658

1.10.1.1.1. een werkgever dient voor een veilige werkplek te zorgen

1.10.1.2. Art 7.660

1.10.1.2.1. hierin staat dat de werknemer zich moet houden aan de gegeven veiligheidsmaategels. Het is wel dat de werkgever hier op moet hameren dat de werknemer zich aan de maatregels houd

1.10.1.2.2. dit artikel is een verplichting voor de werknemer

2. Dwingend recht

2.1. Art 7.645

2.1.1. rechten voor een werknemer waarvan niet mag worden afgeweken ten nadele van de werknemer

2.1.1.1. artikelen die hieronder vallen zijn art 7.634 t/m 643