Hoofdstuk 3

mindmap hoofdstuk 3

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoofdstuk 3 Door Mind Map: Hoofdstuk 3

1. Verstedelijkt land

1.1. stadsgewest

1.2. samenhang

1.2.1. forensisme

1.2.2. benutten centrale voorzieningen

1.3. centraal zakencentrum

2. Historie

2.1. middeleeuwen

2.1.1. handelsfunctie

2.1.2. verdedigingsfunctie

2.1.3. religieuze functie

2.2. binnenstad

2.2.1. compact stadsdeel

2.2.2. smalle wegen

3. Wijken

3.1. negentiende-eeuwse arbeiders- en industrie wijken

3.1.1. langs spoorwegen en waterwegen

3.1.2. kleine slechte woningen

3.1.3. weinig groen

3.2. vooroorlogse stadswijken

3.2.1. betere en grotere woningen

3.2.2. meer groen

3.3. naoorlogse wijken

3.3.1. woningnood

3.3.1.1. snele en goedkope huizenbouw

3.3.2. hoogbouw en rijtjeshuizen

4. Verstedelijkt platteland

4.1. groeikernen

4.2. suburbanisatie

4.2.1. verarming

4.2.2. vergrijzing

4.3. venix-loacties

4.3.1. liggen tegen de rand van de centrale stad

4.3.2. grootschalig

4.3.2.1. efficiënter openbaar vervoer

4.3.3. diverse bouwstijlen

5. Leefbaarheid stadswijken

5.1. type woning

5.2. aard van de voorzieningen

5.3. bewoners

5.4. veiligheid

5.4.1. subjectieve veiligheid

5.4.2. objectieve veiligheid

6. Buurtprofiel

6.1. woningkenmerken

6.1.1. ouderdom

6.1.2. woningtype

6.1.3. staat van onderhoud

6.1.4. eigendomsverhoudingen

6.2. bewonerskenmerken

6.2.1. omvang huishoudens

6.2.2. etniciteit

6.2.3. inkomen

6.2.4. gezinsfase

6.3. karakteristieken

6.3.1. hoeveelheid groen

6.3.2. ligging

6.3.3. afstand tot buurtvoorzieningen

7. Samenhang

7.1. leeftijdsopbouw

7.1.1. vergrijzing

7.2. compactestadbeleid

7.2.1. verjonging

7.3. sociaaleconomische samenstelling

7.4. etnische segregatie

7.5. wijkvoorzieningen

7.5.1. winkels

7.5.2. basisscholen

7.5.3. ontmoetingscentra

8. Herstructuering

8.1. economische reden

8.2. verkeerstechnische reden

8.3. demografische reden

8.4. belangen

8.4.1. leefbaarheid

8.4.2. geldverstrekkers

8.4.3. bedrijven

8.4.4. projectontwikkelaars

8.5. vraagstukken

8.5.1. leefbaarheid van de stad

8.5.2. duurzame inrichting

8.5.3. stedelijke economische ontwikkeling

9. Moderne steden

9.1. minder kansen laagopgeleiden

9.1.1. duale arbeidsmarkt

9.2. aantal hoogopgeleiden groeit

9.3. sience park

9.4. kenniseconomie

9.5. duurzaam

9.5.1. zo klein mogelijke ecologische voetafdruk

9.6. smart city