Hoofdstuk 4

Mindmap hoofdstuk 4

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoofdstuk 4 Door Mind Map: Hoofdstuk 4

1. Tweedeling randstad

1.1. noordvleugel

1.1.1. dynamisch

1.1.1.1. mainport Schiphol

1.1.2. groeit richting het vertedelijkte platteland

1.2. zuidvelugel

1.2.1. minder dynamisch

1.2.2. groeit richting België

2. Regionale samenhang

2.1. ruimtelijke samenhang

2.1.1. woon-werkrelaties

2.1.2. gebruik centrale voorzieningen

2.2. openbaar vervoer

3. Stedelijk netwerk

3.1. groep samenwerkende steden

3.1.1. cultureel

3.1.2. sociaal

4. Bestuur

4.1. versnipperd

4.1.1. meerdere provincies

4.1.2. meerdere gemeenten

4.2. herindelingen faalden

5. Inrichting Nederland

5.1. investeringen meer concentreren op de Randstad

5.1.1. economisch verantwoord

5.1.2. verbetering vestigingsklimaat

5.1.3. metropoolvoriming

5.1.3.1. clusters

5.1.3.2. veel hoogopgeleiden

5.1.3.3. ruime afzetmogelijkheden

5.1.3.4. goede woonomgeving

6. Randstad 2040

6.1. toename van 500000 woningen

6.2. groei huishoudens Noordvleugel

6.2.1. verbeterde positie Schiphol

6.2.2. schaalsprong Almere

6.3. grote economische betekenis voor Nederland

7. Zwake punten Randstad

7.1. grote concurentie

7.1.1. Frankfurt

7.1.2. Milaan

7.1.3. Madrid

7.2. relatief kleinere arbeidsproductieviteit

7.3. achterblijven uitgaven research en development

7.4. relatief kleine bevolkingsomvang

7.5. bereikbaarheid per spoor