Blokvorming in Europa (1945-1955)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Blokvorming in Europa (1945-1955) Door Mind Map: Blokvorming in Europa (1945-1955)

1. Ideologische blokvorming

1.1. Europa raakte verdeeld in twee machtsblokken:

1.1.1. Het Oostblok (onder leiding van SU).

1.1.2. Het Westen (onder leiding van VS).

1.1.3. De scheidingslijn liep dwars door Duitsland.

1.1.3.1. Berlijn werd apart verdeeld:

1.1.3.1.1. West-Berlijn

1.1.3.1.2. Oost-Berlijn

2. Oude tegenstellingen

2.1. Tegenstelling tussen VS en SU

2.1.1. VS -> Kapitalistisch

2.1.1.1. Volgens president Wilson moest de democratie in veel landen worden ingevoerd.

2.1.1.2. Het kapitalisme is gebaseerd op een goed draaiende economie, waarbij winst wordt gemaakt.

2.1.2. SU -> Communistisch

2.1.2.1. Volgens Lenin moesten de arbeiders in alle landen in opstand komen.

2.1.2.1.1. Spartakus-opstand (Duitsland, 1919).

2.1.2.1.2. In 1917 versloegen communisten landen die zich van het tsarenrijk hadden afgescheiden.

2.1.2.2. Afnemen van de bezittingen van adel en rijke burgers en eerlijk verdelen onder de arbeiders.

2.1.3. Vanaf 1917

2.1.3.1. De SU trekt zich in 1917 terug uit de Eerste Wereldoorlog.

3. Stalin

3.1. SU als enige communistische staat

3.1.1. Stalin volgt Lenin op.

3.1.1.1. Doel: Sterker maken van de SU.

3.1.1.2. Middel: Afpakken van het land van boeren en deze moesten zich aansluiten bij collectieve boerderijen.

3.1.1.2.1. Miljoenen boeren kwamen om door uitputting, honger en tekort aan eerste levensbehoeften.

3.1.1.3. De SU werd een totalitaire dictatuur: een dictatuur waarin alles door de overheid wordt geregeld.

3.1.1.3.1. Geen vrijheid van meningsuiting.

3.1.1.3.2. Radio, film en kranten werden gecontroleerd en moesten propaganda voor Stalin maken.

3.1.1.3.3. De bevolking werd bang gemaakt.

3.1.1.3.4. Wanneer je je niet aan de regels hield, kon je worden opgepakt en naar strafkampen worden gestuurd.

3.1.1.4. Het overheidssysteem van de Verenigde Staten was een combinatie van democratie, kapitalisme en individuele vrijheid.

4. Potsdam

4.1. Begin Tweede Wereldoorlog: VS en SU -> Neutraal

4.1.1. In 1941 gingen de SU en de VS meevechten.

4.1.2. De VS en SU waren bondgenoten.

4.2. Na Tweede Wereldoorlog:

4.2.1. VS en SU werken samen aan het oprichten van de VN (Verenigde Naties).

4.2.1.1. Na dood Amerikaanse president Roosevelt, vertrouwde de nieuwe president Truman Stalin voor geen meter.

4.2.1.1.1. Juli 1945: Stalin, Churchill en Truman komen bij elkaar in Potsdam om afspraken te maken over een vredesregeling met Duitsland. Hier kwam NIKS van terecht.

5. De Trumandoctrine

5.1. Wantrouwen VS en SU

5.1.1. Beide landen gaan Europese gebieden controleren die zij strategisch belangrijk vonden.

5.1.1.1. SU zorgt ervoor dat in Polen, Roemenië, Bulgarije en Tsjecho-Slowakije communisten aan de macht komen.

5.1.1.2. De VS willen dit voorkomen en ment zich in een strijd om te voorkomen dat Griekenland communistisch wordt.

5.1.1.2.1. Dit leidde tot de containment-politiek: de politiek die ervoor moet zorgen dat het communisme zich niet verder verspreidt.