De Vlaamse Waterweg nv - extreme klimaatverandering

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De Vlaamse Waterweg nv - extreme klimaatverandering Door Mind Map: De Vlaamse Waterweg nv - extreme klimaatverandering

1. Agenda

1.1. Wat zijn de huidige inzichten m.b.t. extreme klimaatverandering?

1.2. Wat zijn mogelijke gevolgen voor ons?

1.3. Hoe kunnen we die gevolgen inschatten?

1.4. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

1.5. Hoe organiseren we dit?

2. Organisatie en beleid

2.1. Werkgroep Monitoring (Sigmaplan)

2.1.1. Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2022

2.2. VNSC

2.2.1. Agenda voor de Toekomst

2.2.1.1. Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium 2014-2108

2.3. CIW

2.4. Andere?

3. Definiëren van extreme klimaatverandering

3.1. Zeespiegelstijging

3.2. Droogte

3.3. Stormregime

3.4. Bovendebiet

3.5. Tijdshorizont

3.6. Waarschijnlijkheid

4. Verwachte resultaten van brainstorm

4.1. Deelnemers

4.1.1. De Vlaamse Waterweg

4.1.2. WL

4.1.3. IMDC

4.2. Output

4.2.1. Intern doel

4.2.2. Extern doel

5. Inschatten van gevolgen

5.1. Modelonderzoek

5.1.1. Hydrodynamische modellen

5.1.1.1. Andere modellen (sedimentatie, verzilting, ecosysteem, ...)

5.1.2. Randvoorwaarden

5.2. (Zoet)waterbalans

5.3. Expertise

6. Aanpakken van gevolgen

6.1. Bestaande maatregelen en plannen

6.1.1. Sigmaplan

6.1.2. Stormvloedkering

6.2. Nieuwe maatregelen en plannen

6.2.1. Integraal plan Boven-Zeeschelde

6.3. Maatregelen en plannen van andere instanties (AMT, VMM, ANB, ...)

7. Definiëren van gevolgen

7.1. Ambities De Vlaamse Waterweg

7.1.1. Meer binnenvaart voor een vlotter Vlaanderen

7.1.2. Waterbeheersing voor een veilig Vlaanderen

7.1.3. Water(wegen), bron van leven én beleving

7.1.4. Toekomstgericht investeren en innoveren