Rapportageformat

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Rapportageformat Door Mind Map: Rapportageformat

1. Dagboekbeschrijving

1.1. Elke dag

1.2. Weinig voorbereidingstijd

1.3. Geen planning

1.4. Indeling van verschillende gegevens

2. Beschrijvende observatie

2.1. Veel noteren

2.2. Trefwoorden, afkortingen, onvolledige zinnen

2.3. Alles noteren wat je ziet

2.4. Nadien beschrijvend verslag

3. Tijdsduur - Registratie

3.1. Belang hoelang gedrag duurt

4. Gedragscategorieënsysteem

4.1. Gedrag opsplitsen in categorieën

4.2. Duidelijk omschreven wat categorie inhoudt

4.3. Weet wat je moet beoordelen

4.4. Waargenomen gedrag beschreven onder betreffende categorie

5. Gebeurtenisrapportage

5.1. Totale verloop na gaan

5.2. Bepaalde gevallen duidelijk aanwijsbare aanleiding

5.2.1. Waarom op een bepaalde manier gedraagt

5.3. Andere gevallen op een bepaalde wijze gedragen

5.3.1. Verwachten dat er iets gaat gebeuren

6. Checklist

6.1. Lijst met gegevens van te observeren gedragingen

6.2. Inventaris van mogelijke gedragingen

6.3. Concreet beschreven

6.4. Noteren of het gedrag voorkomt of niet

6.5. Details, frequentie, volgorde of omstandigheden niet te weten komen

7. Turfmethode

7.1. Gedrag weinig voorkomt

7.2. Vaak voorkomt

7.2.1. Niet bij te houden