Definitie Sociaal werk

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Definitie Sociaal werk Door Mind Map: Definitie Sociaal werk

1. Praktijkgerichte professie

2. academische discipline

3. maatschappelijke verandering= veranderingen binnen een maatschappij over een langere periode

4. sociale cohesie= de samenhang in een samenleving

5. emancipatie= het streven naar volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie

6. zelfstandigheid van mensen= autonomie: zelf kunnen beslissen over je leven

7. sociale rechtvaardigheid

8. mensenrechten= rechten waar iedereen aanspraak op kan maken( nationaliteit)

9. collectieve verantwoordelijkheid= wanner een groep mensen samen verantwoordlijk is

10. respect voor diversiteit= respect voor verschillende doelgroepen beperkingen en culturen

11. theorieën van sociaal werk= de kennis en hoe je te werk moet gaan binnen het sociaal werk

12. sociale wetenschappen=gevormd door takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving

13. geesteswetenschappen=wetenschappen die zich bezig houden met de geestes producten van de mens: taal, geschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis

14. relevante lokale kennis= bepaalde kennis waarover je moet beschikken

15. instituties= formele of informele regel die het gedrag en interactie binnen een groep beperkt ( wetten)

16. uitdagingen in het leven

17. het welzijn van individu en samenleving te verbeteren