Belastingen in box 3

Jaaropdracht economie 2019. Charlotte de Vries

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Belastingen in box 3 Door Mind Map: Belastingen in box 3

1. Vermogensredementsheffing, hoe werkt het?

1.1. De belasting over vermogen wordt voortaan over verschillende schijven berekend en de fiscus gaat uit van twee verschillende rendementsklassen: sparen en beleggen. Voor sparen wordt gerekend op een rendement van 1,63%, voor beleggen op 5,39%.

1.2. Welk percentage hoe zwaar wordt meegerekend, hangt af van hoeveel vermogen je hebt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat mensen met een lager vermogen vooral sparen en mensen met veel vermogen meer beleggen. Deze vermogensheffing staat dus los van de belastingen in box 1 (en box 2).

2. Waarover betaal je belasting in box 3?

2.1. Je betaalt belasting over jou vermogen. Dat houdt in spaargeld, crypto bezittingen, effectenrekeningen, contant geld, waardevolle bezittingen, een tweede huis etc. Deze vermogensrendementsheffing heeft verschillende benamingen bijvoorbeeld spaartaks of vermogensbelasting.

2.1.1. De hoeveelheid van deze belasting is voor iedereen natuurlijk verschillend. Het hangt af van de grootte van het vermogen, beschikken over vrijstellingen en het hebben van een fiscaal partner.

3. Wanneer kom je in aanmerking voor een vrijstelling?

3.1. - Groene spaarproducten en/of groene beleggingen met een groencertificaat bezit. De heffingsvrije grens ligt dan op maximaal 58.539 euro; - Geld spaart voor een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Deze extra vrijstelling is maximaal 7.118 euro. - De pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je komt dan wellicht in aanmerking voor ouderentoeslag. Deze toeslag verhoogt de heffingsvrije grens, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen. - Zelf spaart voor een aanvullend pensioen op een bankspaarrekening of lijfrente. Over dit gespaarde bedrag betaal je geen vermogensrendementsheffing.