Monitor Studenten OWP MBO

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Monitor Studenten OWP MBO Door Mind Map: Monitor Studenten OWP MBO

1. Zelfregulatie

1.1. de mate waarin individuen op metacognitief, gedrags- en motivationeel niveau proactieve deelnemers aan hun eigen leerprocessen zijn.

1.2. Instrumenten

1.2.1. Metacognitive Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)

1.2.1.1. motivatie

1.2.1.1.1. 6 schalen

1.2.1.2. leerstrategieën

1.2.1.2.1. 9 schalen

1.2.2. Self-regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-SRS).

1.2.2.1. leerstrategieën

1.2.2.1.1. plannen

1.2.2.1.2. evaluatie

1.2.2.1.3. self-monitoring

1.2.2.1.4. reflectie

1.2.2.2. motivatie

1.2.2.2.1. inspanning

1.2.2.2.2. self-afficacy

1.2.3. iSelf

1.2.3.1. betaalde tool

1.2.3.2. zelfregulatie

1.2.3.3. motivatie

1.2.4. Self Regulation Questionnaire (SRQ)

1.2.4.1. brengt bronnen van motivatie van student in kaart

1.2.4.2. motivatie

1.2.5. Leerling 2020

1.2.5.1. 15 schalen

1.2.5.2. Zelfregulatietool - Leerling 2020

2. ict-competenties

2.1. instrumenten

2.1.1. ICILS-2013

2.1.1.1. grootschalig internationaal onderzoek naar computer & information literacy van 14-jarige leerlingen. O.a. praktijktoets van digitale vaardigheden

2.1.1.2. https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Digitale-geletterdheid-NL-resultaten-ICILS-2013.pdf

2.1.2. ECDL

2.1.2.1. Toetsprogramma voor Digitale Vaardigheden

2.1.2.2. Demotoets - ECDL

2.1.3. digitalegeletterdheid.nl

2.1.3.1. Goed ter inspiratie

2.1.3.2. Test je digitale geletterdheid - DIGIT - Dé online methode

2.1.4. Twente/Kennisnet

2.1.4.1. april/mei pas vragen beschikbaar

2.2. competenties

2.2.1. SLO/Kenninet/iFuture.nl

2.2.1.1. informatievaardigheden

2.2.1.2. computational thinking

2.2.1.3. mediawijsheid

2.2.1.4. ict-basisvaardigheden

2.2.1.5. invulling niet altijd identiek!

2.2.2. Keuzedelen MBO

2.2.3. Curriculum.nu

2.2.4. iXperium

2.2.4.1. sector

2.2.4.1.1. PO

2.2.4.1.2. VO

2.2.4.1.3. MBO

2.2.4.1.4. HBO

2.2.4.2. voor wie

2.2.4.2.1. leerling / student

2.2.4.2.2. leraar / docent

2.2.4.2.3. lerarenopleider

2.2.4.2.4. schoolleider / directeur / teamleider

2.2.4.3. ict-geletterdheid

2.2.4.3.1. instrumentele vaardigheden

2.2.4.3.2. mediavaardigheden

2.2.4.3.3. computational thinking

2.2.4.3.4. informatievaardigheden

2.2.4.4. ten behoeve van

2.2.4.4.1. leren en ontwikkelen

2.2.4.4.2. werken en beroep

2.2.4.4.3. leven en burgerschap

2.2.4.5. vragen

2.2.4.5.1. welke competenties nodig?

2.2.4.5.2. hoe bepalen van niveau van competenties?

2.2.4.5.3. hoe oplossen verschil?

3. Motivatie

3.1. Zelfdeterminatie theorie (Self-Determination Theory – Deci & Ryan)

3.1.1. Behoeften

3.1.1.1. Competentie

3.1.1.1.1. Expectancy-Value Theories

3.1.1.1.2. Self-Efficacy Theory

3.1.1.2. (Relationele of sociale) verbondenheid

3.1.1.3. Autonomie

3.1.1.4. Motivatie

3.1.1.4.1. Instrinsiek

3.1.1.4.2. Geïntegreerd

3.1.1.4.3. Geïdentificeerd

3.1.1.4.4. Geïntrojecteerd

3.1.1.4.5. Extern

3.1.1.4.6. Amotivatie

3.1.1.4.7. Instrumenten

3.2. Doeloriëntatie theorie (Achievement goal theory)

3.2.1. Mastery Goals

3.2.2. Performance Goals

4. Autonomie

4.1. Ervaren door de student

4.2. Eigenaarschap

4.2.1. De mate waarin de student verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces

4.2.2. te verhogen door

4.2.2.1. motivatie

4.2.2.2. betrokkeheid

4.2.2.3. zelfsturing

4.2.2.4. metacognietieve vaardigheden

4.3. Zelfsturing

4.4. Instrumenten

4.4.1. Leerling 2020

4.4.1.1. Autonomietool - Leerling 2020

4.4.1.2. versies

4.4.1.2.1. standaardversie

4.4.1.2.2. specifiek voor vak

4.4.2. IMI