Verdragen Europese Unie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Verdragen Europese Unie Door Mind Map: Verdragen Europese Unie

1. Overzicht

1.1. Doel: EU efficiënter, democratischer en transparanter te maken

1.2. EU (Europese Unie), EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland -> maken afspraken met elkaar over werken en sociale zekerheden

1.2.1. EU: 28 landen. 1951 -> België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Toetreding van Kroatië, 1 juli 2013 --> 28 landen

1.2.2. EER: de landen van de EU + Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland

1.2.3. Zwitserland -> geen EU/EER-land maar heeft ermee een apart verdrag gesloten. De afspraken van de EU gelden ook voor mensen met Zwitserse nationaliteit -> verdrag

1.3. Euro (€) -> officiële valuta Landen die de euro gebruiken, 19 van de 28 EU-landen --> eurozone

2. Schengengebied

2.1. Een van de grootste prestaties van de EU

2.2. Gebied zonder binnengrenzen -> zakenlui toeristen, velen buiten de EU vrij kunnen rondreizen zonder grenscontroles

2.3. Start: 1985

2.4. Bestaat uit: bijna alle EU-landen + enkele buiten de EU

3. Schengenlanden

3.1. 26 Europese landen die vallen onder het Schengengebied -> Schengenlanden -> inwoner van de EU vrij reizen

3.2. Deze landen zijn geen Schengenlanden: Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië, Vering Koninkrijk en Zwitserland

4. Lid worden van de EU

4.1. ingewikkelde procedure -> veel tijd

4.2. 1) kandidaat-lidstaat moet aan allerlei voorwaarden voldoen 2) alle regels en wetten omzetten van de EU

4.2.1. Iedere kandidaat-lidstaat moet zoveel EU-regels omzetten in nationale wetgeving -> onderhandelingen heel erg lang duren

4.2.1.1. Kandidaat-lidstaten: Albanië, Montenegro, Servië, Turkije, Macedonië en Ijsland

4.2.2. Ze krijgen financiële, administratieve en technische steun in de "pre-toetredingsperiode"

4.3. Ieder land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap kan een aanvraag indienen

4.4. Voorwaarden -> "criteria van Kopenhagen" -> omvatten: vrije markteconomie, stabiele democratie en rechtstaat, instemming met alle wetten en regels van de EU + euro