(Ex -) Gedetineerden

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
(Ex -) Gedetineerden Door Mind Map: (Ex -) Gedetineerden

1. Soorten invrijheidsstelling

1.1. Voorwaardelijke invrijheidstelling

1.1.1. Bepaalde periode

1.1.2. Begeleiding

1.2. Vervroegde invrijheidsstelling

1.2.1. Begeleiding

1.3. Elektronisch toezicht

1.3.1. Enkelband

1.3.2. Volledig/ gedeeltelijk

1.3.3. Begeleiding & controle

1.4. Beperkte detentie

1.4.1. Max. 12u/ dag

1.4.2. Overnachting gevangenis

1.4.3. Aparte afdeling

1.4.4. Voor werk/ opleiding

1.5. Tijdelijke invrijheidsstelling

1.6. Vrij onder voorwaarden

1.6.1. Voorwaarden 3 maanden

1.6.2. Tot uitspraak

2. Projecten

2.1. Aan de Bak (van) uit de Bak

2.1.1. Stappenplan

2.1.2. Eigen keuze

2.1.3. Mogelijkheden

2.2. Brug Binnen - Buiten

2.2.1. Vrijwilligers/ buddy

2.2.2. Ondersteuning

2.2.3. Drempels

2.3. Muren worden deuren

2.3.1. Keukenopleiding

2.3.2. 6 maanden opleiding

2.3.3. Diploma grootkeukenmedewerker

2.4. B(ege)leide intrede

2.4.1. Brug werknemer & werkgever

2.4.2. Begeleiding & voorbereiding

2.5. Triple E- Networks

2.5.1. Enduring Employment for Ex - Prinsoners

2.5.2. Europees Sociaal Fonds

2.5.3. Duurzame tewerkstellling

2.5.4. Begeleiding werkvloer

3. Nazorg arbeidsmarkt

3.1. Justitiehuis

3.1.1. Gratis advies

3.1.2. Begeleiding & controle

3.2. VDAB

3.2.1. Langdurig werklozen

3.2.2. 'De warme overdracht'

3.2.3. Trajectbegeleiding

3.3. Werkwinkels

3.3.1. Attesten & documenten

3.3.2. Informatie

3.3.3. Begeleiding

4. Knelpunten

4.1. Identiteitsdocument

4.2. Inkomen

4.3. Woonruimte

4.4. Zorg

4.5. Schulden

4.6. Werk/ scholing

5. Beleid

5.1. Nationaal

5.1.1. Doelstellingen re - integratie

5.1.2. Volwaardig bruger

5.1.3. Meer uniformiteit

5.2. Vlaams

5.2.1. Welzijnsteam

5.2.2. Strategisch Plan

5.2.3. Samenwerkingsakkoord federaal