missie 3

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
missie 3 Door Mind Map: missie 3

1. historische sage

1.1. verhalen met verklaring

1.2. minder pessimistisch

2. kenmerken sagen

2.1. mondeling

2.2. historische kern van waarheid

2.3. nauwkeurige gesitueerd(tijd en ruimte

2.4. fantasie-elementen

3. stadssage

3.1. urban legende, stads legende, broodjeaapverhaal

3.1.1. Materials

3.1.2. Personnel

3.1.3. Services

3.1.4. Duration

3.2. bijzondere feit

3.3. als 'waar' gebeurt verteld

3.4. geloofwaardigheid verhoogd-> details

3.5. geen precieze bron

3.6. over eigentijdse angsten

3.7. soms gruwelijke sfeer

4. eigenlijke sage

4.1. oudste

4.2. spanning: mensenwereld <-> bovennatuurlijk krachten

4.3. verhalen over spoken,heksen,tovenaar en andere wezens

4.4. mensenwereld delft het spit

4.5. tragisch en pessimistisch

5. legende

5.1. stichtelijk en religieus geïnspireerd met historische kern

5.2. ruimtelijk en stichtelijk gesitueerd

5.3. centrale rol voor een heilige, Jezus Christus, Maria of een heilig voorwerp

5.4. elementen die tot de verbeelding spreken