Project Kapper v0.1

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Project Kapper v0.1 Door Mind Map: Project Kapper v0.1

1. Gebruikersinteractie

1.1. Requirementsanalyse

1.1.1. Persona

1.1.2. Storyboard

1.1.3. Product visie

1.1.4. Stakeholderanalyse

1.1.5. Scenario

1.1.6. Design requirements

1.1.7. Design guidelines

1.2. Schermen ontwerpen

1.2.1. Wireframes

1.2.2. Paper prototype

1.2.3. Live prototyping (HTML/CSS)

1.3. Schermen realiseren

1.3.1. Graphics (icons, images)

1.3.2. Testen (Usability, Accessability)

2. Organisatie Processen

2.1. Proces analyse/ontwerp

2.1.1. Business Modelleren (SBMC)

2.1.2. Processen Modelleren (BPMN)

2.1.3. Customer Journey

2.2. Requirementsanalyse

2.2.1. Business + society requirements

2.2.2. Functional requirements

2.2.3. Non-functional requirements

2.3. Advies

2.3.1. Business Case

2.4. Realisatie

2.4.1. Implementatieplan

2.4.2. Handleidingen

3. Infrastructuur

3.1. Requirementsanalyse

3.1.1. Confidentiality

3.1.2. Integrity

3.1.3. Availability

3.1.4. Sustainability

3.2. Ontwerpen

3.2.1. Network architecture diagrams

3.2.2. Netwerkspecificaties

3.3. Realiseren

3.3.1. Hosts configureren

3.3.2. Testen

4. Software

4.1. Requirementsanalyse

4.1.1. Performance

4.1.2. Reliability

4.1.3. Supportability

4.1.4. Accessability

4.2. Ontwerpen

4.2.1. Use Cases

4.2.1.1. UC Diagram

4.2.1.2. UC Template

4.2.2. Domein modelleren

4.2.2.1. ERD

4.2.2.2. Domein model

4.2.3. Activity Diagrams

4.3. Realiseren

4.3.1. Programmeren

4.3.1.1. Front-end (HTML, CSS en Javascript)

4.3.1.2. Back-end (API, Python en SQL)

4.3.2. Testen

4.3.2.1. Unit testen

4.3.2.2. Systeem testen

4.3.2.3. Acceptatie testen

4.3.2.4. Accessability testen

4.4. Beheren

4.4.1. Versiebeheer (Git)

5. Zelflerend

5.1. Proactief Handelen

5.1.1. Kansen/problemen vroegtijdig signaleren

5.1.2. Zelfstandig oplossingen uitvoeren

5.2. Reflecteren

5.2.1. Terugkijken op eigen handelen

5.2.1.1. Emotionele gebeurtenissen

5.2.1.2. Kritieke gebeurtenissen

5.2.2. Passende ontwikkeldoelen stellen

6. Oordeelvormend

6.1. Kritisch oordelen

6.1.1. Verschillende perspectieven

6.1.1.1. Milieu

6.1.1.2. Maatschappij

6.1.1.3. Mens

6.1.2. Productonderbouwing

6.2. Creatief werken

6.2.1. Originele oplossingen

6.2.2. Alternatieven

7. Flexibel

7.1. Plannen

7.1.1. Taken inventariseren

7.1.2. Taken plannen

7.1.3. Afwijkingen beargumenteren

7.2. Aanpassingsvermogen

7.2.1. Relevante stakeholders

7.2.2. Perspectieven in kaart brengen

7.2.2.1. Sociaal

7.2.2.2. Cultureel

7.2.2.3. Technisch

7.2.3. Eigen vooroordeel opzij zetten

7.2.4. Gedragen beeld creëren

8. Communicatief

8.1. Samenwerken

8.1.1. Anderen helpen

8.1.2. Oplossen conflicten

8.2. Boodschap overbrengen

8.2.1. Doelgroep begrijpen

8.2.2. Vorm kiezen

8.2.3. Overdragen met impact

9. Vakbekwaam

9.1. Kennisontwikkeling

9.1.1. Learning Stories

9.1.2. Kenniskaartjes

9.2. Kwaliteit Product

9.2.1. User Stories

9.2.2. Kwaliteitscriteria