Beheer - taakverdeling (ontwerp)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Beheer - taakverdeling (ontwerp) Door Mind Map: Beheer - taakverdeling (ontwerp)

1. hardware

2. Beheerplannen

2.1. opmaak dossiers

2.2. opvolging ingediende dossiers

3. Monitoring

3.1. inventarisatie voor beheerplan

3.2. verplichte monitoring beheerplan

3.3. aanvullende monitoring

3.4. kwaliteitsbewaking projecten/ beheer

4. Uitvoering

4.1. vertaling beheerplan in lijst uit te voeren werken

4.2. werken voor LiLa-ploegen

4.3. werken voor LiLa-machinisten

4.4. beheerovereenkomsten (BOE's)

4.5. groenjobs

4.6. begrazing

4.6.1. begrazingsbeheer

4.6.2. vermarkting

4.7. houtverkoop

4.7.1. kleine houtverkoop

4.7.2. grote houtverkoop

4.8. educatief natuurbeheer (ENB)

4.9. calamiteiten

4.10. beheerresten

4.11. beheerwerkenrapportage

5. Projecten

5.1. aanvraag

5.2. opmaak bestek(ken), vergunning(en)

5.3. werfopvolging

5.4. verslag

6. Beleid

6.1. lokale dossiers

6.2. overkoepelende dossiers

7. Aankopen

7.1. visie

7.2. aankoopproces

8. Directeur

9. Diensthoofd beheer

10. Beheerplanners

11. Beheeruitvoerders

12. Ploegbazen

13. Senior machinist

14. Veeverzorgers

15. Toezichters

16. PR & Communicatie

17. Dienst algemene zaken

18. Werking

18.1. arbeidsmiddelen

18.1.1. IT

18.1.1.1. software

18.1.1.1.1. GIS

18.1.1.1.2. database beheer (planning-uitvoering-monitoring-rapportage)

18.1.1.1.3. ...

18.1.2. machines

18.1.3. infrastructuur en materialen

18.1.4. monitoringtools

18.1.5. uitleensysteem

18.1.6. wagenpark

18.1.7. werkkledij

18.2. stelplaatsen

18.3. financiën

18.4. veiligheid

18.5. stagiairs

18.6. vrijwilligerswerking

18.7. visievorming

18.8. ...

19. Medegebruik

19.1. openstelling

19.1.1. toegankelijkheidsreglementen (TR's)

19.1.1.1. visie

19.1.1.2. opmaak

19.1.2. openstellingsprojecten

19.1.3. bezoekerscentrum

19.1.4. ...

19.2. toezicht

19.3. jacht/Visserij

19.4. toestemmingen

20. AGM

21. Polyvalente medewerkers