motivatie

motivatie mindmap

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
motivatie Door Mind Map: motivatie

1. definitie

1.1. processen met aanzet, richting en volhouden van lichamelijke en psychische activiteiten

2. ontstaan van motivatie

2.1. geen actie verrichten bij geen behoefte

2.2. Latijns afgeleid

2.3. psychische energie handelen mens/dier

3. soorten motivatie

3.1. intrinstieke motivatie

3.1.1. gemotiveerd door activiteit

3.1.2. geen extrern doel

3.2. voorwaarden

3.2.1. competentieprincipe

3.2.2. causalitietsprincipe

3.2.3. zelfreguleringsprincipe

3.3. extrensieke motivatie

3.3.1. gemotiveerd voor extren doel

3.3.2. vermijden straf

3.3.3. materiële, sociale, activiteits- of ruilversterkers

4. motivatietheorieën

4.1. instincttheorie

4.1.1. aangeboren reflexen

4.1.2. spieren in beweging

4.1.3. verouderd idee aangeboren gedragspatronen

4.2. drijfveertheorie

4.2.1. energie/spanning vervullen van biologische behoeften

4.2.2. drijfveer van biologische behoefte

4.2.3. geen antwoord op alle vragen over motivatie

4.3. Maslows behoeftehiërachie

4.3.1. primaire biologische behoeften

4.3.2. behoefte aan bestaanszekerheid

4.3.3. behoefte aan zelfwaardering

4.3.4. behoefte aan zelfverwezenlijking

4.3.5. zwakke plekken

4.3.6. allesomvattende theorie motivatie

4.4. X en Y-theorie van McGregor

4.4.1. X: traditionele manier leiding geven

4.4.2. Y: werk snel en creatief uitvoeren door motivatie

4.5. Hygiëne- en motivatiefactoren van Herzberg

4.5.1. 2 taken van een baas: geen ontevredenheid en bevorderen van motivatie van personeel

4.5.2. motivatie hoog in hiërarchie

4.5.3. hygiëne laag in hiërarchie

4.6. prestatie, macht samenhorigheid van McClelland

4.6.1. sociale aspect

4.6.2. geen slechte of goede profielen

4.6.3. test behoeften en motieven medewerkers

5. invloed belonen op motivatie

5.1. overrechtvaardiging

5.1.1. beloning

5.1.2. motiveren

5.1.3. geen rekening met prestatie

6. motivatietheorieën

6.1. taakkarakteristiekenmodel van Hackman Oldham

6.1.1. variatie in vaardigheden, taakidentiteit, taakbelang

6.1.1.1. zinvol werk ervaren

6.1.1.2. 3 kritische psychologische condities

6.1.2. taakbelang, autonomie (zelfstandigheid), feedback

6.2. 16 motivatietheorieën van Reiss

6.2.1. mensen doen iets vanzelf of omdat ze onder druk staan

6.2.2. de theorieën hebben voor verschillende mensen verschillende prioriteiten aan behoefte van sociale contact met anderen