Motivatie: De drijfveer die achter het gedrag van mensen ligt.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Motivatie: De drijfveer die achter het gedrag van mensen ligt. Door Mind Map: Motivatie: De drijfveer die achter het gedrag van mensen ligt.

1. Attributietheorie van Wiener

1.1. Intern attribueren

1.2. Extern attribueren

1.3. Controleerbaar attribueren

1.4. Oncontroleerbaar attribueren

2. Motivatiebevorderend werken

2.1. Leerinhoud:zinvol, bruikbaar, relevant

2.2. Leefwereld en interesses leerlingen

2.3. Variatie werkvormen

2.4. keuzemogelijkheden

2.5. Spelelement

2.6. Haalbare uitdagingen

2.7. Duidelijke opdrachten

2.8. Veilig klasklimaat

2.9. Motiverend taalgebruik

2.10. Vertouwen

2.11. Constructieve en informerende feedback

3. Zelfdeterminatietheorie

3.1. Intrinsieke motivatie

3.1.1. Autonomie

3.1.2. Relationele verbondenheid

3.1.3. Competentie

3.2. Extrinsieke motivatie

3.2.1. Persoonlijk belang

3.2.2. Interne verplichting

3.2.3. Externe verplichting