Arbeidsomstandigheden ARBO Wetgeving (Kaderwet)

mind map arbeidsomstandigheden en arbo wetgeving

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Arbeidsomstandigheden ARBO Wetgeving (Kaderwet) Door Mind Map: Arbeidsomstandigheden ARBO Wetgeving (Kaderwet)

1. Algemene bepalingen tussen werkgever en werknemer

2. 3. Gezondheid

3. 1.Veiligheid

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

5. Werkgever is (eind) verantwoordelijk

6. Werknemer heeft verplichting jegens (eigen) gezondheid en veiligheid

7. 2.Welzijn

8. Doel wet: ziekte en ongevallen zien te voorkomen

9. Inspectie SZW (Voorheen arbeidsinspectie)

10. Valt onder ministerie van Sociale zaken en werkgelenheid

11. Preventiemedewerker

12. ARBO arts