Brainstorming kenniskring "Water"

Watertafel brainstorm Fjildlab

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Brainstorming kenniskring "Water" Door Mind Map: Brainstorming kenniskring "Water"

1. B huidige situatie

1.1. Hebben we een totaal overzicht van plannen en initiatieven?

1.2. Zijn er nog kennisleemtes ?

2. A Bewustwording en Visie

2.1. visie die past bij Fjildlab visie en ambitie

2.2. bewustwording over problematiek

2.3. Zijn hier nog acties nodig ? kennisvragen?

3. Kader en "spelregels"

3.1. Benchmarks ideas: principes CE

3.1.1. 1) Verdienmodellen die het milieu (water, bodem, lucht biodiversiteit) niet belasten

3.1.2. 2) Zoveel mogelijk recyclen van technische en organische grondstoffen

3.1.3. 3) Regeneren van ecosystemen (bodem, bos, rivieren, merern etc.)

3.2. Doel; circulaire landbouw

3.3. Focus; watergerelateerde gebiedsopgaven

3.3.1. Teveel

3.3.2. Te weinig

3.3.3. Te smerig

3.3.4. Verlies van nutrienten en energie

3.4. spelregel: fjlildlab vouchers en criteria

4. C creatieve oplossingen

4.1. Voedselbossen/agroforestry

4.1.1. Wat gaat dit voor de waterhuishouding betekenen? Minder irrigatie nodig? Hoeveel?

4.2. Integrated constructed wetlands

4.2.1. Waterkwaliteitsbeheer

4.2.2. Vasthouden en hergebruik RWZI effluent (droogtebestrijding)

4.3. Natte Teelten

4.3.1. Verdienmodellen

4.3.1.1. C-credits

4.3.1.1.1. Luchthaven L'warden

4.3.1.1.2. Nationale C-credits

4.3.1.2. Blue -credits

4.3.1.2.1. Natte teelten als nutrienten absorber

4.3.1.3. Waterbuffels

4.3.1.4. Ganzen

4.3.1.5. Low carbon constructie materialen w.o. Typha, riet etc.

4.3.1.6. Hoogwaardige gewassen w.o. Drosera

4.3.2. team en trekker

4.3.3. link met demonstratieplek

4.4. Hergebruik zuiveringsslib

4.4.1. Stedelijk waterketen gekoppeld aan bodembeheer

4.5. "Grijs"-"afspoel"water voor de landbouw

4.5.1. Welke infrastructuur / beheersmaatregelen hebben we hier voor nodig ?

4.5.2. Wat betekent dit voor biodiversiteit?

5. D prioritering

5.1. select vervolgstap

5.2. impact van project

5.3. op weg naar visie