Hoe kan AZ de visie integreren in de huidige clubcultuur op alle niveaus binnen de club?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoe kan AZ de visie integreren in de huidige clubcultuur op alle niveaus binnen de club? Door Mind Map: Hoe kan AZ de visie integreren in de huidige clubcultuur op alle niveaus binnen de club?

1. verschillen en overeenkomsten van de kernelementen analyseren en een selectie maken van belangrijke kernelementen.

2. Kernelementen uit de visie en clubcultuur aan elkaar koppelen!! (samen met AZ)

3. 1.Wat is een clubcultuur/ organisatiecultuur?

3.1. Desk research

3.2. Deskundige HvA

4. 2.Wat is de huidige visie van AZ en hoe ziet de gewenste cultuur er uit?

4.1. visie: documenten AZ

4.2. cultuur: Korte gesprekken

4.2.1. cultuurdragers

4.2.1.1. Wie zijn dit?

4.2.2. visionair

5. 3. Hoe komt de visie van AZ terug in de clubcultuur op voetbal niveau

5.1. Cultuur: Hoe wordt de cultuur beleefd door de werknemers op de afdeling voetbal?

5.1.1. Cultuur stimulator

6. 5.Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige visie en clubcultuur T.O.V de nieuwe visie en de gewenste cultuur

7. 6.Hoe kan AZ deze integratie stimuleren en vormgeven?

7.1. Theorie

7.2. Vergelijkend onderzoek

7.2.1. Sportclubs (NL/EU/USA)

7.2.2. Bedrijfsleven (NL/EU/USA

8. 7.Advies over kernelementen

8.1. Samenvattend advies gebaseerd op de hiervoor gestelde vragen. Waarbij rekening wordt gehouden met de huidige cultuur.

9. Vaststellen belangrijke kernelementen uit de visie en de cultuur

10. KEV --> KECV -------->

11. KEV --> KECO

12. 4. Hoe komt de visie van AZ terug in de clubcultuur op organisatie niveau?

12.1. Cultuur: Hoe wordt de cultuur beleefd door de werknemers op de afdeling organisatie

12.1.1. Cultuur stimulator

13. Kernelementen uit de visie en clubcultuur aan elkaar koppelen!! (samen met AZ)