Hoe kan AZ zijn visie integreren in de huidige cultuur op alle niveaus binnen de club?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoe kan AZ zijn visie integreren in de huidige cultuur op alle niveaus binnen de club? Door Mind Map: Hoe kan AZ zijn visie integreren in de huidige cultuur op alle niveaus binnen de club?

1. 1.Wat is een clubcultuur/ organisatiecultuur?

1.1. Desk research

1.2. Cultuur duidt op een geheel van activiteiten, opvattingen, gevoelens en gedragingen van een menselijk collectief

1.2.1. binnen een organisatie is zij een resultante van opvattingen over het management en over onderscheidene effecten van het functioneren van de organisatie

1.2.1.1. Cultuur geeft aan leden van de organisatie een gevoel van een gemeenschappelijke identiteit en draagt bij tot vermindering van eigen onzekerheid --> De aspect 'gemeenschappelijk' leidt ondermeer tot teamgeest en tot het gezamelijk halen van resultaat.

1.3. Buiten cultuur ook Topsportklimaat van toepassing bij BVO's

1.3.1. Topsportklimaat 4 meting: conclusies en aanbevelingen

1.3.1.1. Topsportklimaat: De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving, waarin sporters zich tot topsporters en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau van hun tak van sport.

1.4. Deskundige

2. 2.Wat is de huidige visie van AZ en hoe ziet de gewenste cultuur er uit?

2.1. Vaststellen belangrijke kernelementen uit de visie en de cultuur

2.2. Kernelementen uit de visie en clubcultuur aan elkaar koppelen!! (samen met AZ)

2.3. visie: documenten AZ

2.4. 6 mei gesprek met Robert en Marijn. Hier worden de kernwaarden van de visie opgesteld en hieraan gekoppeld de concrete kernwaarde die terug moeten komen in de cultuur.

2.4.1. <--Neem kernwaarden test mee en leg idee uit van de interviews

2.4.1.1. Stel samen 10-20 kernwaarden op, zet deze in het midden van een A4, schrijf hieromheen concreet hoe je deze kernwaarden terug wilt zien in de cultuur.

2.5. cultuur: Korte gesprekken

3. 3. Hoe komt de visie van AZ terug in de clubcultuur op voetbal niveau

3.1. Cultuur: Hoe wordt de cultuur beleefd door de werknemers op de afdeling voetbal?

3.1.1. Gebruik de vastgestelde kernwaarden om de te testen hoe de visie terug komt in de cultuur en hoe dit wordt beleefd door verschillende werkenemers op voetbal niveau

3.1.1.1. Interview

3.1.1.1.1. Vragen

3.1.1.1.2. Kernwaardentest

4. 5.Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige visie en clubcultuur t.o.v de verschillende afdelingen?

4.1. verschillen en overeenkomsten van de kernelementen analyseren en een selectie maken van belangrijke kernelementen.

4.1.1. • Komen de kernelementen uit de visie en de cultuurbeleving overeen? Zijn er punten uit de cultuurbeleving die tegenstrijdig zijn met de visie en vice versa? Welke maatregelen moeten er worden genomen?

4.1.2. • Waar ligt het verschil tussen de beide afdelingen? Waar komt dit vandaag? Welke van de 2 afdelingen loopt voor?

4.1.3. • Analyseer de verschillen tussen beide afdelingen en trek hier leer uit.

5. 6.Hoe kan AZ deze integratie stimuleren en vormgeven?

5.1. Theorie

5.2. Vergelijkend onderzoek

5.2.1. Sportclubs (NL/EU/USA)

5.2.1.1. welke richting moet ik opkijken?

5.2.2. Bedrijfsleven (NL/EU/USA

6. 7.Advies over kernelementen

6.1. Samenvattend advies gebaseerd op de hiervoor gestelde vragen. Waarbij rekening wordt gehouden met de huidige cultuur.

7. KEV --> KECV -------->

8. KEV --> KECO

9. 4. Hoe komt de visie van AZ terug in de clubcultuur op organisatie niveau?

9.1. Cultuur: Hoe wordt de cultuur beleefd door de werknemers op de afdeling organisatie

9.1.1. Gebruik de vastgestelde kernwaarden om de te testen hoe de visie terug komt in de cultuur en hoe dit wordt beleefd door verschillende werkenemers op organisatorisch niveau

9.1.1.1. Interview

9.1.1.1.1. Vragen

9.1.1.1.2. Kernwaardentest

10. HYPOTHESE: WAT ZIJN DE VERWACHTINGEN VAN DE UITKOMSTEN VAN DEELVRAAG 345.

10.1. Opstellen samen met Robert en Marijn tijdens gesprek 6 mei