Islamitisch bankieren moet ook in Nederland toegankelijk zijn

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Islamitisch bankieren moet ook in Nederland toegankelijk zijn Door Mind Map: Islamitisch bankieren moet ook in Nederland toegankelijk zijn

1. Te duur

2. Toch bieden grote Nederlandse banken het islamitisch bankieren nog niet aan. Eerdere initiatieven sneuvelden in de eindfase. Econoom Raphie Hayat (35) denkt dat het in Nederland lastig is om halal-hypotheken in de markt te zetten. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat een deel van de moslims in Nederland al een gewone hypotheek heeft. Ook wordt een halal-hypotheek in Nederland duur, denkt hij, omdat klanten geen belastingvoordelen zoals hypotheekaftrek kunnen krijgen. Hayat ziet meer kansen voor andere financiële producten, zoals beleggingen. NOS op3 Halalhypotheken in trek. Komen ze ook in Nederland?

3. De belemmeringen zijn talrijk: het aantal moslims is moeilijk vast te stellen en niet alle moslims zijn even streng in de leer. Wel voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek een forse groei van het aantal moslims. En ook het gemiddelde bruto inkomen van die groep stijgt. JOACHIM JANSEN 10 JULI 2015, 12:50 - BRON: HET PAROOL

4. Relatief weinig moslims

5. Goed voor voorkomen economische crisis

6. Belangrijke principes bij islamitisch bankieren zijn: - Een verbod op zaken die Haram zijn: investeer niet in dingen die de islam verbiedt. Bijvoorbeeld wapens, de seksindustrie of gokken. - Voorkom Gharar: neem geen onverantwoorde risico's. Zekerheid en duidelijkheid staan voorop bij contracten en transacties. - Maysir is verboden, gokken. Geen winst maken op basis van toeval waarbij de één wint, de ander verliest. - Riba is verboden: rente. Volgens islamitisch recht is geld slechts een ruilmiddel, je mag geen geld op geld verdienen. Een transactie moet tastbaar zijn, dus in relatie staan tot de reële economie.

7. Laag financieel rendement

8. Met de spectaculaire groei tijdens de financiële crisis heeft de filosofie van Islamic Finance bewezen beter opgewassen te zijn tegen crises dan conventionele vormen van bankieren. Met het verbod op het vragen van rente is Islamic Finance in beginsel minder vatbaar voor het ontstaan van financiële bubbels omdat er altijd een nauw verband moet zijn met reële economische activiteit. Daarnaast staat de morele dimensie binnen het beleid voorop. Door Amrit Baboeram 5 februari 2018

9. Etisch verantwoord

10. Iedere Islamic Bank beschikt over een sharia-raad die de naleving van de principes bij de overeenstemmingen tussen kapitaalverstrekkers en kapitaalvragers toetst. Deze raad bestaat uit deskundigen die zijn gespecialiseerd in zowel de wetten van de sharia als in islamitische bankierspraktijken. Zij zien erop toe dat contracten en financiële producten ethisch verantwoord zijn (Iqbal 1997: 44). Bij het gros van de conventionele kapitalistische banken is een dusdanig ethische vorm van toezicht op het beleid nog niet gerealiseerd.

11. Risico's eerlijker verdeeld

12. slamitisch bankieren werkt heel anders dan het Westerse bancaire systeem, geeft Soliman mee. “Uit het niets geld creëren en voor het verstrekken daarvan een vergoeding vragen, wat de reguliere banken doen als zij een hypotheek verstrekken, kan ook niet. Alles moet asset-backed zijn. Dat wil zeggen dat de banken verbonden moeten zijn aan de onderliggende reële activa. De bank moet net als de cliënt een risico lopen. Bijvoorbeeld het risico dat de woning in waarde daalt. In ons huidige systeem is de risicoverdeling tussen bank en cliënt onevenwichtig.”