TURKEN IN NEDERLAND

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
TURKEN IN NEDERLAND Door Mind Map: TURKEN IN NEDERLAND

1. SOCIALISATIE

2. STEREOTYPERING

3. NORMEN EN WAARDEN

4. INTERGRATIE

5. waarden zijn uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden in hun leven

6. Normen zijn regels over hoe je je op grond van een bepaalde waarde hoort te gedragen

7. Stereotypering zijn vaak vooroordelen over bepaalde groep mensen wat weleens gebruikt wordt voor discriminaties

8. Socialisatie is het eigen maken van normen en waarden binnen een andere groep of samenleving

9. IMITATIE

10. INFORMATIE

11. SOCIALE CONTROLE

12. INTERNALISATIE

13. INDENTITEIT

14. DOMINANTE CULTUUR

15. CULTUUR {CULTUURKENMERKEN}

16. SUBCULTUUR

17. TEGENCULTUUR

18. SEGREGRATIE

19. VOOROORDELEN

20. LOYALITEIT

21. GEZINSHERENINGING

22. IMMIGRATIE

23. ASIEL

24. Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij.