temperatuurstijging

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
temperatuurstijging Door Mind Map: temperatuurstijging

1. evolutie

1.1. stijging temperatuur met een 1°C

1.2. intergovernemental panel of climate change

1.2.1. gemiddelde temperatuurstijging van 0.3 tot 1.6

2. koolstofioxide

2.1. verbranding van fossiele brandstoffen

2.1.1. stijging van de concentratie van koolstofdioxide

2.2. feedbacks

2.2.1. waterdamp

2.2.2. aërosollen

2.2.3. verandering in wolkenbedekking

2.3. ijskernboringen

2.3.1. ijstijden gepaard met concentratie broeikasgassen

3. invloed van de mens

3.1. grotere behoefte aan energie

3.1.1. opgewekt via verbranding van fossiele brandstoffen

3.1.1.1. 30 miljard ton koolstofdioxide = 5 ton per persoon

3.2. sectoren

3.2.1. productie van elektriciteit en warmte

3.2.2. landbouw en bosbouw

3.2.3. industrie

4. België

4.1. 0.4°C per decenia

4.2. gemiddelde temperatuur > pre-industrieel tijdperk

4.3. gemiddelde jaartemperatuur = 12°C

5. Europa

5.1. gemiddelde temperatuur 1.6 - 1.7 °C boven pre-industrieel niveau

5.2. grootste opwarming

5.2.1. winter: noord oostenen Scandinavië

5.2.2. zomer: zuiden

6. Grote regionale verschillen

6.1. vooral industrielanden / grote uitstoters

6.1.1. China

6.1.2. VS

6.1.3. EU

6.1.4. India

7. Albedo

7.1. terugkaatsing zonnestralen door bepaald object

7.2. albedo lager = meer absorptie

7.3. geabsorbeerde deel = warmte

7.3.1. verdere opwarming aarde

7.4. albedo aarde = 30-35 procent