PXL-Tech of PXL-Green and Tech

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
PXL-Tech of PXL-Green and Tech Door Mind Map: PXL-Tech of PXL-Green and Tech

1. ONDERWIJS

1.1. opleidingen

1.1.1. 19-20: 3 Ba en 4 Gra opl.

1.1.2. 20-21: 3 Ba en 5 Gra opl.

1.1.3. verdere toekomst: Gra binnen ABT ?

1.2. relatie met werkveld

1.2.1. WPL zowel in Gra als in Ba

1.2.2. meer projecten met werkveld

1.2.3. avondonderwijs Gra

1.3. afstandsonderwijs - blended learning

1.3.1. avondonderwijs

1.3.1.1. groenmanagement ?

1.4. duurzaamheid in onderwijs

1.4.1. SDG's

1.4.2. Input van dpt.

2. KWALITEITSZORG

2.1. korte termijn

2.1.1. kwaliteitstoetsen

2.1.2. visitaties graduaten

2.2. middellange termijn

2.2.1. nieuwe opleidingsbeleidsplannen

2.2.1.1. input PXL

2.2.1.2. input departement

3. PERSONEEL

3.1. staan centraal in het departement

3.2. people manager

3.3. samenstelling van opleidingsbureau

3.4. personeel Gra-Ba: evenwicht zoeken

3.5. vormingen rond coaching

4. ONDERZOEK EN DIENSTVERLENING

4.1. blijvende link met onderwijs

4.2. PXL bouw en energie een eigenheid geven= infrastructuur

4.2.1. relatie met CBL - ...

4.3. PXL - Bio-research

4.3.1. relatie met UHasselt - CMK

4.4. wetenschapscommunicatie

4.4.1. PXL/VOKA-Young and strong

4.5. PXL/VOKA-Young and strong

4.6. makerspace

5. INFRASTRUCTUUR

5.1. living lab

5.2. duurzame campus

5.3. flexibele ruimten

5.4. Green and Tech uitstralen zowel binnen als buiten

5.5. relatie UHasselt ?

6. JUNIOR COLLEGA'S

6.1. staan centraal in het departement

6.2. doel: middellange termijn: 1.000 studenten

6.3. grote betrokkenheid

6.3.1. WPL

6.3.2. living lab

6.3.3. projecten met werkveld

6.3.4. projecten binnen onderzoek

7. PR

7.1. studenten als ambassadeur

7.2. Alumni als ambassadeur

7.3. workshops naar secundaire scholen

7.4. proefdagen

7.5. sociale media

7.6. in relatie met werkveld