De afstandsbediening (5) 4-6 jaar

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
De afstandsbediening (5) 4-6 jaar Door Mind Map: De afstandsbediening (5) 4-6 jaar

1. Draad word virtuele draad

1.1. = komt overeen met de draad losjes in de hand houden en terug terugtrekken waar nodig

2. Kind: leert omgaan met regels, anderen en omgeving

2.1. De regels worden eigen gemaakt, meer probeerruimte, ruimte om te experimenteren en om bij te sturen (controle)

2.1.1. gevolg: groei van het vertrouwen

3. In regels

3.1. Belangrijk voor latere morele waarden in de volwassenheid, vormt het geweten

3.2. Gaat om het vermijden van straf of/en het verkrijgen van een beloning

3.3. Ze ervaren op deze leeftijd pas iets al slecht gedrag wanneer er aan een bepaald gedrag een straf vast hangt

4. In anderen (inlevingsvermogen)

4.1. Leren gedrag te voorspellen en verklaren, zich inleven in de ander. Rekening houden met anderen hun gevoelens en dat acties vaak reacties opleveren.

4.2. We spreken hier over een sociale afstandsbediening

4.3. Oedipale fase (Freud)

5. in de omgeving

5.1. Zitten vast in het magisch denken, geven zo een verklaring aan de wereld rondom zich (Cognitief)

6. Piaget: cognitief

6.1. Pre-operationele fase

6.1.1. 1. Pre-concepten:

6.1.1.1. = denken in concrete, eenvoudige concepten => denkfouten

6.1.2. 2. Intuïtieve denken

6.1.2.1. = denken wordt verbonden met waarnemingen en daardoor vaak misleid

7. Schaerlaekens (communicatief)

7.1. Differentiatiefase

7.1.1. Syntactische centraal

7.1.2. begin tweewoordzinnen/ meerwoordzinnen

7.1.3. woordenschat uitbreiden

7.1.4. communicatieve functie

8. Erikson

8.1. Fallische fase: crisis = initiatief vs. schuld

9. Kohlberg moreel

9.1. Pre-conventioneel niveau: de gevolgen van het gedrag

9.1.1. Fase 1: nadruk gehoorzaamheid en straf

9.1.2. Fase 2: nadruk op beloning

10. Piaget moreel

10.1. -kunnen zichzelf geen regels opleggen, geen besef van morele regels en kijken naar gevolgen van gedrag

10.2. - In staat om regels van anderen te volgen, kijken naar gevolgen

11. Dösen (sociaal-emotionele ontwikkeling)

11.1. Identificatie: initiatief nemen en intern geweten