Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Les 1 Door Mind Map: Les 1

1. kerntaken overheid

1.1. bestuur

1.2. wetgeving

1.3. rechtspraak

2. verzorgingsstaat

2.1. de overheid zorgt voor iedereen

2.2. De overheid betaalt dit met belastingen en sociale premies.

2.3. De overheid zorgt voor een bestaansminimum

3. participatiesamenleving

3.1. Een samenleving waarin iedereen die dat kan, geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van zijn eigen leven en voor zijn omgeving, zonder hulp van de overheid;

3.2. Een maatschappijvorm waarin iedereen zoveel mogelijk participeert (meedoet)

4. bestuursorgaan

4.1. Dat is een organisatie die een wet uitvoert:

4.1.1. De sociale verzekeringsbank (SVB) AOW, AKW, ANW Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) WW, ZW, WIA Burgemeester en Wethouders (B&W) Participatiewet De Belastingdienst Zorgtoeslag, huurtoeslag

5. besluit

5.1. Een schriftelijke beslissing Afkomstig van een bestuursorgaan Rechten en plichten in het bestuursrecht

6. beschikking

6.1. Besluit gericht op een individuele persoon.