Vader/partner-kindbinding in 1ste levensjaar bij borstgevoede kinderen.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Vader/partner-kindbinding in 1ste levensjaar bij borstgevoede kinderen. Door Mind Map: Vader/partner-kindbinding in 1ste levensjaar bij borstgevoede kinderen.

1. Literatuurstudie:

1.1. Wat is hier al reeds over geschreven?

1.1.1. Significantie in tijd, zijn deze bronnen vertrouwbaar?

1.2. Is er genoeg info om van vader ook partner te maken?

1.2.1. Ja? Partner-kindbinding bij lesbische koppels waarbij kind borstvoeding krijgt mee betrekken in onderzoek.

1.2.2. Nee. Alleen de vader in onderzoek verwerken.

2. Hypothese stellen:

2.1. Wat denk ik te vinden?

2.2. Is er een significant verschil tussen wel borstgevoede kinderen en niet borstgevoede kinderen?

3. Alleen bij primiparae of ook multiparae?

3.1. Is er een significant verschil te merken bij deze binding wanneer het een 1ste kind is of wanneer er al kinderen aanwezig zijn?

4. Moeder in beeld:

4.1. Wordt de moeder mee betrokken in het onderzoek?

4.1.1. Hoe beleefd de moeder de binding tussen vader en kind?

4.2. Alleen de vader bekijken?

5. Wat precies is "de vader-kindbinding"?

5.1. Hoe herken je dit?

5.2. wat houdt het precies in?

6. Aanvulling:

6.1. Zijn er externe elementen die de binding positief kunnen beïnvloeden? (vb. muziektherapie)

7. Praktijkdeel:

7.1. Welk(e) onderzoeken precies wil ik uitvoeren?

8. Conclusie:

8.1. Wat heeft het onderzoek opgebracht?

9. Onderzoeksvraag:

9.1. Wat is de beleving van de vader/partner in de binding met hun (eerste) kind in het eerste levensjaar wanneer deze borstvoeding krijgen/kregen in vergelijking met kinderen die geen borstvoeding kregen/krijgen?