PGO: Hoe kunnen we meer halen uit de sensoruimte?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
PGO: Hoe kunnen we meer halen uit de sensoruimte? Door Mind Map: PGO: Hoe kunnen we meer halen uit de sensoruimte?

1. afstudeerrichting: gedrag

2. Vragenlijst uitzetten onder collega's

2.1. Welke collega's maken gebruik van de senso?

2.1.1. zorgmedewerksters

2.1.2. leerkrachten

2.1.3. klassenassistenten

2.1.4. leerkrachtondersteuners

2.2. Wordt de vraag erkend door mijn collega's?

2.2.1. Is er bereidheid om er samen met mij aan te werken?

2.3. Waar liggen de aandachtspunten?

2.3.1. materialen

2.3.2. ruimte

2.3.3. tijd

2.3.4. kennis

2.3.4.1. materialen

2.3.4.2. sensorische integratie

2.3.4.3. activiteiten

3. Vraaggesprek aan interne begeleiding

3.1. Is er bij het in gebruik nemen van de sensoruimte scholing geweest voor personeel?

3.2. Welke wensen liggen er voor de sensoruimte?

4. en nu?

4.1. Welke uitkomsten hebben de vragenlijst en het gesprek met intern begeleiding?

4.2. bezoeken aan instanties met snoezelruimtes. Ook onderwijsinstellingen opzoeken. Kijk- en vragenlijsten maken

4.3. Literatuur lezen over snoezelen, sensorische integratie, EMB en verstandelijke beperking. Hierbij rekening houden met vernieuwende literatuur.

4.4. welke instanties kunnen mij wegwijs maken bij de kennis over sensoruimtes

4.5. Bekijken hoe ik de theorie van LVLB1,3,4 en GJDK 1,2,3,4, NEU1 hierin kan verwerken.