In Bakkum is een verbinder nodig tussen de gemeente en de burgers om burgerparticipatie te laten ...

Argumentenkaart (concept)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
In Bakkum is een verbinder nodig tussen de gemeente en de burgers om burgerparticipatie te laten werken. Door Mind Map: In Bakkum is een verbinder nodig tussen de gemeente en de burgers om burgerparticipatie te laten werken.

1. Diversiteit

1.1. 1. Sinds 2014 is er een stijging in het percentage 15 tot 25 jarigen dat maatschappelijk betrokken is. In 2016 was 54% van de jongeren maatschappelijk actief. Dit betekent dat hier een kans ligt voor de verbinder om de jongeren te betrekken bij het participeren (Nederlandsjeugdinsituut).

1.2. 2. De verbinder zal ervoor zorgen dat niet alleen de vanzelfsprekende burger een bijdrage levert, maar ook andere burgers worden betrokken bij participatie. U kunt denken aan het gerichter contact zoeken richting de betreffende burger door simpelweg eens aan te bellen (Interview Ali Bal en Rick Brounen).

1.2.1. Gemeenteraadsleden zouden dit zelf ook kunnen doen om eens polshoogte te nemen. Dit is de makkelijkste manier om erachter te komen als gemeente wat de buurt echt nodig heeft volgens burgers, de relatie tussen gemeente en bewoners wordt meteen verbeterd (Interview Ali Bal).

2. Diversiteit

2.1. 1. Er is weinig diversiteit in de opleiding van mensen dat wil participeren.

2.1.1. Dit blijkt uit dat 21% van de mensen in Bakkum die willen participeren een WO diploma heeft en 42% een HBO diploma. Een vrij homogene samenstelling.

2.2. 2. Er is weinig diversiteit binnen de leeftijd van mensen die willen participeren

2.2.1. 60% van de mensen in Bakkum die wil participeren is 45 jaar of ouder.

3. Gemeente

3.1. 1. De nieuwe manier van werken is zo'n grote verandering dat de gemeente zelf hier ook aan moet wennen en dit kan tot veel discussie en onduidelijkheid leiden.(Interview Alie Bal en Rick Brounen).

3.1.1. Het is belangrijk dat bewoners goed weten waar ze aan toe zijn en de verbinder kan hier goed bij helpen.

3.2. 2. Mensen die moeten gaan participeren hebben grotendeels geen ervaring op het gebied van beleid (Interview Rick Brounen).

3.2.1. Daarvoor kunnen er lezingen gehouden worden. De verbinder kan in dit proces helpen bij het maken van een beslissing.

3.3. 3. Bewoners in Bakkum geven aan het vertrouwen in de gemeente te hebben verloren doordat zij merken dat er niet naar hen word geluisterd.

3.3.1. De verbinder kan deze band versterken door samen met de gemeente goed duidelijk te maken aan de bewoners dat er echt iets met hun inbreng wordt gedaan.

4. Gemeente

4.1. 1. Het participeren verbreedt het draagvlak en verzamelt meer kennis op het gebied van beleidsverandering. De tussenpersoon bevorderd dit door actief bezig te zijn met burgers erbij te betrekken (Platform overheid en interviews).

4.2. 2. De verbinder kan de kloof tussen burger en overheid overbruggen. Waarin zij enerzijds het overheidsbeleid richting de burgers vertalen en anderzijds de behoeften en aspiraties van burgers richting de overheid (Gebiedsontwikkeling, 2015).

4.3. 3. Het is soms moeilijk voor bewoners om naar de gemeente te staooen en zoeken een manier waarop dit gemakkelijker kan (interviews).

4.3.1. In Arnhem zijn er wijken met teams van verbinders die de stap minder groot maken naar de gemeente. Dit ervaringen hiermee zijn vooralsnog erg positief (Straatbeeld, 2015).

5. Inwoners

5.1. 1. 65% van de inwoners in Bakkum zou wel willen participeren. Wat natuurlijk noodzakelijk is voor de verbinder die deze mensen echt moet gaan betrekken (Data-analyse).

5.1.1. Uit onderzoek blijkt dat als bewoners meer mogelijkheden krijgen om te participeren dit ook eerder gaan doen (bijvoorbeeld online). Zo wordt de samenstelling van de mensen die participeren ook diverser (Data-analyse en interview Ali Bal).

5.2. De verbinder kan helpen bij het opbouwen van een vertrouwensband tussen overheid en burger door in gesprek te gaan met de inwoners van Castricum (De wakkere burger, 2019).

5.2.1. Bij het afnemen van de enquêtes bleek dat veel bewoners in Bakkum het vertrouwen zijn verloren in de gemeente.

6. Inwoners

6.1. 1. Bewoners hebben het gevoel dat de gemeente weinig voor hen betekent en vooral voor hun eigen belangen gaat. De kans bestaat dus dat deze inwoners ook een afkeer hebben tegen de ‘verbinder’ (Gemeente.nu en interview Rob Molenkamp).

6.1.1. Daarom is voor een ideale situatie een actieve buurtbewoner die de rol van verbinder op zich zou willen nemen.

6.2. 2. Van het aantal mensen die wij geënquêteerd hebben wil 35% niet meewerken aan het participeren. Dit is nadelig voor de verbinder, omdat dit kan zorgen voor negatieve reacties op zijn/haar rol (Data-analyse).

6.3. Uit de dataset blijkt dat de mensen die willen participeren dit tegen een groot aantal voorwaarden willen doen, meer dan 80% van de inwoners wilt namelijk alleen participeren als dit op een eigen gekozen moment kan (Data-analyse).

7. Financiën

7.1. 1. Er zijn meerdere manieren om deze verbinder te creëren, in plaats van nieuwe ambtenaren aannemen kunnen de huidige ambtenaren bijvoorbeeld doorgroeien naar deze functie (Interview Rick Brounen).

7.1.1. Nog beter zou zijn als een bewoner die zelf al woonachtig is in Bakkum en de buurt goed kent de taak als verbinder op zich zou willen nemen.

7.2. 2. Doordat de ambtenaren meer betrokken raken met de buurt zal het beleidsproces sneller verlopen, op de lange termijn zal dit betekenen dat er alleen maar kosten bespaard zullen worden (Omgevingswetportaal)

8. Financiën

8.1. De gemeente draait momenteel op voor een groot deel van de kosten. Zij betalen momenteel 70% van de kosten die bij de omgevingswet zullen komen kijken (Binnelandsbestuur).

8.2. Het aannemen van extra personen als verbinder voor het onderhouden van contact met de inwoners kost geld. Het startsalaris ligt rond de 2000 euro bruto per persoon per maand (Zakelijk.info)

8.3. 3. Doordat er meer actoren betrokken zijn bij het beleidsproces kan dit langer gaan duren dan voor de omgevingswet (Interview Ali Bal).

8.3.1. Dit tijdverlies word echter zo goed als ingehaald doordat er aan het einde van het proces geen aandacht meer geschonken hoeft te worden aan het creëren van draagvlak.

9. Voordelen

10. Nadelen