Team coördinator

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Team coördinator Door Mind Map: Team coördinator

1. Strategisch beleid

1.1. volgen

1.2. vormgeven

1.3. uitzetten van

1.4. borgen

2. Overleggen

2.1. Team/Bouwoverleg

2.1.1. Voorbereiden

2.1.2. agenda maken (samen met team)

2.1.3. voorzitten / begeleiden

2.1.4. onderwijsinhoud

2.2. MT + zorg

2.2.1. onderwijsinhoud

2.2.2. teamscholing organiseren

2.3. MT

2.3.1. onderwijsinhoudelijk

2.3.2. beleidsmatig

3. Taakbeleid

3.1. samen vormgeven van taken

3.2. Indelen collega's

3.3. in gesprek gaan met collega's

4. algemeen

4.1. support bieden

4.2. motiveren

4.3. voelsprieten

4.4. daadkrachtig

4.5. luisterend oor

4.6. open en eerlijke communicatie

5. Onderwijs inhoudelijk

5.1. klasbezoeken

5.1.1. aangekondigd

5.1.2. onaangekondigd

5.1.3. volgen van de doorgaande lijn

5.1.4. coachingsgesprekken

5.2. zorgen dat iedereen afspraken nakomt

5.3. schoolplan

6. Gesprekken met collega's

6.1. welbevinden

6.1.1. spontaan

6.1.2. op afspraak

6.2. sollicitatiegesprekken

6.3. functioneringsgesprekken

7. Praktische zaken

7.1. bestellingen

7.1.1. voorraad magazijn

7.1.2. knutsel materiaal

7.2. rooster maken

7.2.1. surveillance

7.2.2. gym

7.2.3. jaarrooster

7.3. lokaal indeling

7.4. inrichting / aankleding

7.4.1. gebouw

7.4.2. speelplaats

8. Schakel tussen collega's- zorgteam - directie