Honger in de wereld

Honger in de wereld

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Honger in de wereld Door Mind Map: Honger in de wereld

1. Wat is honger?

1.1. Toestand van structurele ondervoeding

1.2. Gevolg van voedselschaarste

1.3. Zowel bij groep als individu

1.4. Gevolg van conflicten

2. Oplossingen?

2.1. Droogte tegengaan met satellietdata

2.1.1. beter inspelen schaarste zoetwater

2.1.2. data aanwezigheid zoetwater in bodem

2.2. Gentechnologie = betere oogst

2.2.1. meer energie per geoogste gram

2.2.2. groeien op minder vruchtbare grond

2.3. AI gebruiken voor betere oogst

2.3.1. diverse akkerbewerking

2.3.2. gegevens verzamelen over planten

2.4. Toegang tot technologie & zaden

2.4.1. moderne machines

2.4.2. toegang tot zaden in geval van schaarste

2.5. Echte kostprijs betalen

2.5.1. Fair trade

2.5.2. Weten van waar voedsel komt

3. Waar?

3.1. Afrika

3.1.1. Zuid-Soedan

3.1.2. Nigeria

3.1.3. Somalië

3.2. Azië

3.2.1. Jemen

3.2.2. Bangladesh

3.3. Latijns-Amerika

3.3.1. Venezuela

3.3.2. Columbia

4. Verband demografie?

4.1. Piramide structuur

4.2. Lage sterftecijfers = meer hongersnood

5. Verband arm/rijk?

5.1. Fragiele regering met weinig middelen

5.2. lage GDP/capita = minder koopkracht voor eten

5.3. Rijke mensen in arme landen = weinig hulp aan armere personen

5.4. Weinig geld om meer gewassen te cultiveren

6. Verband Globalisering?

6.1. Goedkope gewassen = minder geld voor boeren

6.2. Meer export dan intern gebruik van voedsel

6.3. Hongersnood in landen die veel voedsel cultiveren = export

6.4. monoculturele gewassen = minder diversiteit voor voedsel

7. Verband met verstoorde ecosysteem?

7.1. Minder vruchtbare grond

7.2. Meer overstromingen

7.3. Minder diverse teelt

7.4. Minder landbouwgrond