MAGISTER

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
MAGISTER Door Mind Map: MAGISTER

1. OP

1.1. Autorisatie

1.1.1. ELO (studiewijzer, opdrachten en toetsen)

1.1.2. Activiteiten

1.1.3. Zoekbalk

1.1.4. Detailkaarten

1.1.5. Berichten

1.1.6. Toestemmingen inzien

1.1.7. Terugkommaatregel inzien

1.2. Functies

1.2.1. Afspraken

1.2.1.1. Afspraak raadplegen

1.2.1.2. Afspraak maken

1.2.1.2.1. Via de agenda

1.2.1.2.2. Voor een gemiste toets (inhaalafspraak)

1.2.1.3. Afspraak bewerken

1.2.1.3.1. Zelfgemaakte afspraak verplaatsen

1.2.1.3.2. Huiswerk, proefwerk of toets toevoegen en bewerken

1.2.1.3.3. Aantekening & lesnotitie maken

1.2.1.3.4. Inzien studiewijzer

1.2.1.4. Zelfgemaakte afspraak verwijderen

1.2.1.5. Afspraak afdrukken (lijst met leerlingen)

1.2.1.6. Aan- en afwezigheid van leerlingen registreren

1.2.1.6.1. Vinkje verantwoorde lessen op het vandaag-scherm

1.2.1.6.2. Verantwoorden blokuur

1.2.1.7. Les verantwoorden

1.2.1.7.1. Eigen les

1.2.1.7.2. Andermans les

1.2.1.8. Selecteren volgende les (voor huiswerk, proefwerk of toets)

1.2.2. Agenda

1.2.2.1. Agendawijzigingen inzien (vandaag-scherm)

1.2.2.2. Agenda afdrukken

1.2.2.3. Openen agenda van een leerling

1.2.2.4. Openen agenda van een collega

1.2.2.5. Les overnemen

1.2.2.6. Keuzewerktijd

1.2.2.7. Ouderavond

1.2.2.7.1. Beschikbare dagdelen opgeven

1.2.2.7.2. Inzien afspraak

1.2.3. Overig

1.2.3.1. Cijfers

1.2.3.1.1. Cijferinvoer

1.2.3.1.2. Cijferinvoer 2.0 (nieuwe cijferwijze)

2. Leerling

2.1. Afspraken

2.1.1. Afspraak raadplegen

2.1.2. Afspraak maken

2.1.3. Zelfgemaakte afspraak bewerken

2.1.4. Zelfgemaakte afspraak verwijderen

2.1.5. Aantekening maken

2.1.6. Huiswerk

2.1.6.1. Inzien

2.1.6.2. Afronden (via App)

2.1.7. Inzien studiewijzer

2.2. Agenda

2.2.1. Agendawijzigingen inzien (vandaag-scherm)

2.2.2. Agenda afdrukken

2.2.3. Keuzewerktijd

2.2.4. Terugkommaatregel inzien

2.3. Overig

2.3.1. Activiteiten

3. OOP

3.1. Roosteren

3.1.1. Handmatig roosteren voor andere pakketten

3.1.2. Rooster raadplegen

3.1.3. Afspraken van persoon

3.1.3.1. Toevoegen

3.1.3.2. Wijzigen en verwijderen

3.2. Agenda's

3.2.1. Inzien

3.2.2. Verantwoording raadplegen en uitvoeren

3.2.3. Onderwijstijd

3.2.3.1. Gerealiseerd

3.2.3.2. Prognose

3.3. School- en leerlingfuncties

3.3.1. Aan- en afwezigheid

3.3.1.1. Inzien aanwezigheid van leerlingen en docenten

3.3.1.2. Registratie aanwezigheid van docenten

3.3.1.3. Registratie aanwezigheid van leerlingen (plus afsluiten les)

3.3.1.4. Ziekte en vrijstelling overzetten

3.3.2. Keuzewerktijd

3.3.3. Ouderavond

3.3.4. Stage

3.3.4.1. Raadplegen

3.3.4.2. Inplannen en bewerken

3.4. Overig

3.4.1. Automatisch bijwerken agenda na bewerken vakkenpakket van leerling

3.4.2. Zoekbalk (filterbalk)

3.4.3. Terugkommaatregel

3.4.3.1. Inplannen

3.4.3.2. Aan- en afmelden leerling (aanwezigheid bij terugkommaatregel)

3.4.4. ELO

3.4.5. Rapportages

4. Ouder

4.1. Agenda kind inzien

4.2. Ouderavond

4.3. Kind ziek melden

4.4. Terugkommaatregel

4.4.1. Inzien

4.4.2. Notificatie ontvangen

5. Benoemde zaken gelden alleen voor Zermelo-afspraken die met de automatische roosterkoppeling in Magister zijn gekomen.

6. MMP

6.1. KWT-dashboard

6.1.1. Inzage inschrijvingen op KWT

6.1.2. Inzage niet ingeschreven KWT-afspraken