MAGISTER

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
MAGISTER Door Mind Map: MAGISTER

1. OP

1.1. Autorisatie

1.1.1. ELO (studiewijzer, opdrachten en toetsen)

1.1.2. Activiteiten

1.1.3. Zoekbalk

1.1.4. Detailkaarten

1.1.5. Berichten

1.2. Functies

1.2.1. Afspraken

1.2.1.1. Afspraak raadplegen

1.2.1.2. Afspraak maken

1.2.1.2.1. Via de agenda

1.2.1.2.2. Voor een gemiste toets (inhaalafspraak)

1.2.1.3. Afspraak bewerken

1.2.1.3.1. Zelfgemaakte afspraak verplaatsen

1.2.1.3.2. Huiswerk, proefwerk of toets toevoegen en bewerken

1.2.1.3.3. Aantekening & lesnotitie maken

1.2.1.3.4. Inzien studiewijzer

1.2.1.4. Zelfgemaakte afspraak verwijderen

1.2.1.5. Afspraak afdrukken (lijst met leerlingen)

1.2.1.6. Aan- en afwezigheid van leerlingen registreren

1.2.1.7. Les verantwoorden

1.2.1.7.1. Eigen les

1.2.1.7.2. Andermans les

1.2.2. Agenda

1.2.2.1. Agendawijzigingen inzien (vandaag-scherm)

1.2.2.2. Agenda afdrukken

1.2.2.3. Openen agenda van een leerling

1.2.2.4. Openen agenda van een collega

1.2.2.5. Les overnemen

1.2.2.6. Keuzewerktijd

1.2.2.7. Ouderavond

1.2.2.7.1. Beschikbare dagdelen opgeven

1.2.2.7.2. Inzien afspraak

1.2.3. Overig

1.2.3.1. Cijfers

1.2.3.1.1. Cijferinvoer

1.2.3.1.2. Cijferinvoer 2.0 (nieuwe cijferwijze)

1.2.3.2. Terugkommaatregel inzien

2. Leerling

2.1. Afspraken

2.1.1. Afspraak raadplegen

2.1.2. Afspraak maken

2.1.3. Zelfgemaakte afspraak bewerken

2.1.4. Zelfgemaakte afspraak verwijderen

2.1.5. Aantekening maken

2.1.6. Huiswerk

2.1.6.1. Inzien

2.1.6.2. Afronden (via App)

2.1.7. Inzien studiewijzer

2.2. Agenda

2.2.1. Agendawijzigingen inzien (vandaag-scherm)

2.2.2. Agenda afdrukken

2.2.3. Keuzewerktijd

2.2.3.1. Inzien

2.2.3.2. Inschrijven

2.3. Overig

2.3.1. Activiteiten

2.3.2. Terugkommaatregel inzien

3. OOP

3.1. Roosteren

3.1.1. Handmatig roosteren voor andere pakketten

3.1.2. Rooster raadplegen

3.1.3. Afspraken van persoon

3.1.3.1. Toevoegen

3.1.3.2. Wijzigen en verwijderen

3.2. Agenda's

3.2.1. Inzien

3.2.2. Verantwoording raadplegen en uitvoeren

3.2.3. Onderwijstijd

3.2.3.1. Gerealiseerd

3.2.3.2. Prognose

3.3. School- en leerlingfuncties

3.3.1. Aanwezigheid inzage & registratie op leerlingen en docenten

3.3.2. Keuzewerktijd

3.3.3. Ouderavond

3.3.4. Stage

3.3.4.1. Raadplegen

3.3.4.2. Inplannen en bewerken

3.4. Overig

3.4.1. Automatisch bijwerken agenda na bewerken vakkenpakket van leerling

3.4.2. Zoekbalk (filterbalk)

3.4.3. Terugkommaatregel

3.4.3.1. Inplannen

3.4.3.2. Aan- en afmelden leerling (aanwezigheid bij terugkommaatregel)

3.4.4. ELO

3.4.5. Rapportages

4. Ouder

4.1. Agenda kind inzien

4.2. Ouderavond

4.3. Kind ziek melden

4.4. Terugkommaatregel

4.4.1. Inzien

4.4.2. Notificatie ontvangen

5. Benoemde zaken gelden alleen voor Zermelo-afspraken die met de automatische roosterkoppeling in Magister zijn gekomen.