wiskunde breuken 4.1

wiskunde: breuken 4.1

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
wiskunde breuken 4.1 Door Mind Map: wiskunde breuken 4.1

1. de absolute waarde

1.1. getal zonder toestanden

1.1.1. |-10| = 10

2. het tegengestelde

2.1. getallen met dezelfde absolute waarde maar een verschillend toestandteken

2.1.1. -(-10) = 10

3. het omgekeerde

3.1. wissel de teller en noemer van plaats

3.1.1. 2/7 = 7/2

4. LET OP!

4.1. Het getal 0 heeft geen omgekeerde want: delen door 0 is flauwe kul.

5. werkwijze om gelijke breuken te vinden

5.1. Vermenigvuldig of deel de teller en de noemer met hetzelfde getal

6. positieve breuk: 1/10

6.1. negatieve breuk: -1/10

7. breuken vereenvoudigen

7.1. -25/15 = -5/3

7.1.1. 1/4 = een onvereenvoudigbare breuk

8. gelijknamige breuken

8.1. 1) indien mogelijk, vereenvoudig de breuk(en)

8.1.1. 2) maak de breuken gelijknamig(= kies een gelijke noemer)

9. breuken ordenen

9.1. 1) maak de breuken gelijknamig. Indien mogelijk, eerst vereenvoudigen

9.1.1. 2) orden de breuken

9.1.1.1. 3) vervang de breuken door de breuken van de opgave

10. van decimale vorm naar breuk

10.1. 2,15 = 215/ 100

11. van breuk naar decimale breuk

11.1. 26/100 = 0,26