Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Robbe Door Mind Map: Robbe

1. Fysieke ontwikkeling

1.1. lichaamelijke ontwikkeling

1.1.1. 11,5kg

1.1.2. 95cm

1.1.3. BMI van 12.2

1.1.4. dun zwart haar

1.2. motorische ontwikkeling

1.3. sensorische ontwikkeling

1.3.1. fijne motoriek

1.3.1.1. kleuren

1.3.1.2. eet zelfstandig

1.3.2. horen

1.3.3. voelen

1.3.4. 16 tandjes

1.3.5. zien

1.3.6. ruiken

1.3.7. proeven

1.4. sensomotorische ontwikkeling

2. Psychische ontwikkeling

2.1. cognitieve ontwikkeling

2.1.1. herkent:

2.1.1.1. de dieren

2.1.1.2. verschillende kleurtjes

2.1.1.3. liedjes en danspasjes

2.2. taalonntwikkeling

2.2.1. passieve taal

2.2.1.1. doet wat ik zeg

2.2.2. actieve taal

2.2.2.1. in woorden

2.2.2.2. gebrabbel

2.2.3. grove motoriek

2.2.3.1. wandelen

2.2.3.2. trappen

2.3. persoonlijkheidsontwikkeling

2.3.1. ontwikkeling van de wil

2.3.1.1. wijzen

2.3.1.2. boos

2.3.2. seksuele ontwikkeling

2.3.2.1. na apen

2.3.2.2. geslacht

2.3.3. morele ontwikkeling

2.3.3.1. negeren

2.3.3.2. rustig

2.4. emotionele ontwikkeling

2.4.1. vraagt niet veel aandacht

2.4.2. hysterisch gillen

3. Sociale ontwikkeling

3.1. alleen speler

3.2. delen

3.3. weent nooit

3.4. vertrouwen