KNVB SPORTCAST

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
KNVB SPORTCAST Door Mind Map: KNVB SPORTCAST

1. Markering als geluisterd

2. Systeem

2.1. Bijhouden wie wanneer wat heeft geopend

3. 6B. MUST HAVE TECHNISCHE INRICHTING

3.1. Rest API

3.1.1. Integraties

3.1.1.1. Partners integreren de Sportcase in hun platform (Soccerlab?)

3.1.2. IOS + Android App

3.1.2.1. Beschikbaar maken op IOS en Android

3.1.3. WebPortal

3.1.3.1. Webportal

3.2. Storage inrichting

3.2.1. Organisatie

3.2.1.1. Database per organisatie

3.2.2. Users

3.2.3. Roltoekenning

3.2.3.1. Toekenning: Rol in rechten

3.2.4. Media

3.2.4.1. Filters aan media t.b.v. structureren en zoeken

3.2.4.2. Media aan rol

3.2.5. Logging

4. 3. KENMERKEN HOOFDDOELGROEP 12 t/m 19 jr.

4.1. Veel reistijd

4.2. 'Doeners'

4.3. SMARTphone

4.4. Audiovisuele instelling

5. 2. ORGANISATIE + COMMUNICATIE

5.1. Kennisoverdracht

5.2. Sturing

5.3. Vastlegging documentatie

5.3.1. Dossiervorming | Hergebruik | Naslag

5.4. Inspireren & Motiveren

6. 4. SEGMENTATIE COMMUNICATIE DOELGROEPEN

6.1. Opleidingsbreed

6.1.1. Interne comm

6.2. Teamniveau

6.2.1. Interne comm

6.3. Individueel

6.3.1. Interne comm

6.4. Ouders?

6.4.1. interne comm

6.5. PR?

6.5.1. PODCAST als externe marketingtool

6.5.1.1. externe comm

7. 5. AUDIOVISUELE TECHNOLOGIE

7.1. PODCAST GROEIT IN POPULARITEIT

7.2. Leren en tegelijk iets anders doen

7.3. Concentratieboog langer dan bij lezen

7.4. Beschikbaar: altijd, overal, voor iedereen

8. 6A. MUST HAVE USER SYSTEM

8.1. Userstories

8.1.1. Admin (+ uitsplitsing docentrol)

8.1.1.1. Users aanmaken

8.1.1.2. Users van rol voorzien / wijzigen

8.1.1.3. Inspreken PODCAST

8.1.1.4. Uploaden PODCAST

8.1.1.5. Uploaden

8.1.1.6. Taggen + beschrijving toevoegen

8.1.1.7. Toekenning user upload

8.1.1.7.1. Wie moet het luisteren

8.1.1.7.2. Wie mag het luisteren

8.1.1.8. Beschikbaarheid upload van / tot

8.1.1.9. Zien wie heeft geluisterd

8.1.2. Gebruiker

8.1.2.1. Inloggen

8.1.2.2. Zien wat nieuw is

8.1.2.3. Kunnen zoeken en filteren

8.1.2.4. Doorsturen naar andere gebruiker (?)

8.1.2.5. Zien waar je de volgende keer bent gestopt en vanaf daar verder luisteren.

8.2. Toekenning: User in rol

9. 7. NICE TO HAVE

9.1. Uploadfunctie beeld

9.2. Uitgebreide / hiërarchische rechtenstructuur

9.3. Bibliotheek met rechtenstructuur

9.4. Zoekfunctie spraakherkenning

9.5. Dowloaden AUDIO naar tekst

10. 1. ORGANISATIE

10.1. Efficiency: meer bereiken in minder tijd

10.1.1. Minder tekstuele verslaglegging. Meer audio(visuele) verslaglegging

10.1.2. Minder fysieke contactmomenten. Meer individuele (bij)sturing

10.2. Imago

10.2.1. Inzet moderne technologie die aansluit bij de doelgroep.

10.2.2. PODCAST groeit in populariteit