Hoofdstuk 7 - Duurzaamheid

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Hoofdstuk 7 - Duurzaamheid Door Mind Map: Hoofdstuk 7 - Duurzaamheid

1. Fossiele brandstoffen

1.1. Fossiele brandstoffen

1.1.1. Aardolie

1.1.2. Steenkool

1.1.3. Aardgas

1.1.4. Verbrandingswarmte

1.2. Grondstoffen

1.2.1. Fracties

1.2.2. Gefractioneerde destillatie

1.2.3. Naftafractie

1.2.4. Thermisch kraken

1.2.5. Katalytisch reformeren

1.3. Milieuproblemen

1.3.1. CO2

1.3.1.1. broeikaseffecten

1.3.1.2. Opslag of energievermindering

1.3.1.2.1. Injecteren oceaan

1.3.1.2.2. Opslaan gas- en olievelden

1.3.1.2.3. Mineraal olivijn

1.3.2. SO2

1.3.2.1. Zure regen

1.3.2.2. Rookgasontzwavelingssystemen

1.3.3. NOx

1.3.3.1. Giftig

1.3.3.2. Driewegkatalysatoren

2. Biobrandstoffen

2.1. Elementenkringloop

2.1.1. Koolstofkringloop

2.1.2. Neutrale koolstofkringloop

2.2. Biobrandstoffen

2.2.1. Eerste generatie biobrandstoffen

2.2.1.1. Omestering

2.2.1.2. Biomassa

2.2.2. Tweede generatie biobrandstoffen

2.2.2.1. Bioafval

2.2.2.2. Biogas

2.2.3. Derde generatie biobrandstoffen/vernieuwde tweede generatie biobrandstoffen

2.2.3.1. Algen

2.2.3.2. Zeewier

2.3. Blokschema's

2.3.1. Pijlen

2.3.2. Blokken

3. Duurzame ontwikkelingen

3.1. Duurzaam

3.1.1. Economisch haalbaar

3.1.2. Goed voor milieu

3.1.3. Goed voor mens

3.1.4. Toekomstige generaties

3.2. Duurzame energie

3.2.1. Windenergie

3.2.2. Zonne-energie

3.2.3. Energie uit water

3.2.4. Geothermische energie

3.2.5. Blauwe energie

3.3. Stoffenkringlopen

3.3.1. Duurzame kringlopen

3.3.2. Cradle to Cradle-filosofie

3.3.2.1. Recyclen

3.3.2.2. Downcyclen

3.3.2.3. Upcyclen

3.4. Duurzaam ondernemen/consumeren

3.4.1. People

3.4.2. Planet

3.4.3. Profit

4. Evenwichten

4.1. Evenwichtsreacties

4.1.1. Chemisch evenwicht

4.1.2. Insteltijd

4.1.3. Homogeen evenwicht

4.1.4. Heterogeen evenwicht

4.2. Homogeen evenwicht

4.2.1. N2O4(g) ⇄ 2 NO2(g)

4.2.2. Concentratiebreuk

4.2.3. Evenwichtsconstante, K

4.2.4. Evenwichtsvoorwaarde

4.3. Heterogeen evenwicht

4.3.1. CaCO3(s) ⇄ CaO(s) + CO2(g)

4.3.2. Concentratiebreuk zonder vaste stoffen

4.4. Oplosevenwicht

4.5. Verdelingsevenwicht

5. Verschuiving van een chemisch evenwicht

5.1. Concentratieverandering

5.1.1. Links

5.1.2. Rechts

5.1.3. A(g) + B(g) ⇄ C(g)

5.2. Volumeverandering

5.3. Katalysator

5.4. Temperatuur

5.5. Aflopen