Microbiële mechanismen van Pathogeniciteit

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Microbiële mechanismen van Pathogeniciteit Door Mind Map: Microbiële mechanismen van Pathogeniciteit

1. Ingangspoorten

1.1. Muceuze membranen

1.2. Huid

1.3. Parentale weg

2. Adhesie

2.1. Adhesines/ligandmoleculen

2.1.1. Kapsel

2.1.2. Flagellen

2.1.3. Fimbriae

2.1.4. Oppervlakte-EW

2.2. Receptor/bindingsplaats

2.3. Vorming biofilms

3. Penetratie

3.1. Kapsel

3.1.1. Niet nodig in vitro

3.1.2. Bemoeilijkt fagocytose

3.2. Celwand

3.2.1. M proteïne

3.2.2. Opa-proteïne

3.2.2.1. Inhibeert T-helpercellen

3.2.3. Mycolzuur

3.2.3.1. Verhindert vertering

3.3. Vorming dentale plaques

3.3.1. Bacteriële Actinomyces

3.3.2. Streptococcus mutans

4. Invasie

4.1. Enzymen

4.1.1. Coagulase

4.1.1.1. Fibrinogeen

4.1.2. Kinasen

4.1.2.1. Fibrineklonters

4.1.3. Hyaluronidase

4.1.3.1. Hyaluronzuur

4.1.4. Collagenase

4.1.5. IgA proteasen

4.1.5.1. IgA-antilichamen

4.2. Actine

4.2.1. Gebruikt om binnen te dringen

4.3. Tyfus

5. Schade

5.1. Directe

5.1.1. Verstoren functie

5.1.2. Gebruik voeding

5.1.2.1. Siderofoor

5.1.2.1.1. Fe competitie

5.1.2.1.2. Proteïnen

5.1.3. Afvalstoffen

5.1.4. Toxinen

5.1.4.1. Giftige substantie geproduceerd door MO

5.1.4.1.1. Exotoxinen

5.1.4.1.2. Endotoxinen

5.1.4.2. Toxiciteit

5.1.4.2.1. Mogelijkh om toxine te produceren

5.1.4.3. Toxemie

5.1.4.3.1. Toxine @ bloed

5.1.4.4. Intoxicatie

5.1.4.4.1. Aanwezigheid toxine zonder bact groei

5.1.4.5. Antitoxinen

5.1.4.5.1. Antilichamen tegen exotoxinen

5.1.5. Vermenigvuldigen tot cel scheurt

6. Ziekmakende mechanismen

6.1. Pathogeniciteit

6.1.1. Mogelijkheid om ziekte te verwekken

6.2. Virulentie

6.2.1. Mate van ziekteverwekkend vermogen

6.2.2. ID-50

6.2.2.1. Infectiedosis

6.2.2.2. Aantal MO dat 50% ziek maakt

6.2.3. LD-50

6.2.3.1. Letale dosis

6.2.3.2. Hoeveelheid toxine dat 50% populatie doodt

7. Pathogene eigenschappen

7.1. Virussen

7.1.1. CPE

7.2. Fungi

7.2.1. Ergot

7.2.1.1. Alkaloide toxinen veroorzaakt hallucinaties

7.2.2. Alfatoxin

7.2.2.1. Carcinogeen toxine

7.2.3. Myotoxin

7.2.3.1. Neurotoxisch

7.2.3.2. Falloidine en amanitine

7.3. Protozoa

7.3.1. Verteren cellen en lichaamsvocht

7.3.2. Groeien in fagocyten

7.3.3. Antigene variatie

7.4. Helminten

7.4.1. Afvalproducten

7.5. Algae

7.5.1. Saxitoxine

7.5.1.1. Neurotoxine

8. Uitgangspoorten

8.1. Ademhaling

8.1.1. Hoesten en niezen

8.2. Gastrointestinaal

8.2.1. Faeces en speeksel

8.3. Genitaal-urinair

8.3.1. Urine en vaginale secretie

8.4. Huid

8.5. Bloed

8.5.1. Via prik