Is er recht op schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Is er recht op schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad? Door Mind Map: Is er recht op schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad?

1. Rechtsvoorwaarden:

2. Toerekenbaarheid

2.1. Te wijten aan schuld

2.1.1. Voor zijn rekening krachtens: de wet of verkeersopvatting

3. Schade

3.1. Artikel 6:95 e.v. BW

3.2. Vermogensschade

3.2.1. Materiële schade

4. Causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en de schade

5. Relativiteit

5.1. Artikel 6:163 BW

5.1.1. Geschonden norm

6. Onrechtmatige gedraging

6.1. Inbreuk op een recht

6.1.1. Doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht

6.1.1.1. Doen of nalaten in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid

7. Artikel 6:162 BW

7.1. Verplicht de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt

8. Arresten

8.1. Kelderluik

8.1.1. Lindenbaum/Cohen

8.1.1.1. Verhuizende zussen

8.1.1.1.1. Zutphense waterleiding

8.1.1.2. oneerlijke concurrentie

8.1.2. gevaarzetting

9. Ander nadeel

9.1. Immateriële schade

10. Vermogensrecht

10.1. eigendomsrecht

10.1.1. beperkte rechten

10.1.1.1. rechten op voortbrengselen van de geest

10.1.1.1.1. rechten van huurder en pachten

11. Persoonlijkheidsrechten

11.1. recht op leven

11.1.1. recht op lichamelijke integriteit

11.1.1.1. recht op vrijheid

11.1.1.1.1. recht op eer

12. Rechtvaardigingsgrond

12.1. Er is geen sprake van een onrechtmatige gedraging indien er een rechtvaardigingsgrond aanwezig is

12.2. Voorbeelden rechtvaardigingsgronden:

12.2.1. overmacht

12.2.1.1. noodweer

12.2.1.1.1. uitvoering van een wettelijk voorschrift of wettelijke bevoegdheid