Ik als godsdienstleraar

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Ik als godsdienstleraar Door Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. hart en ziel

1.1. hart

1.1.1. passie en gevoel voor het leerkracht zijn

1.2. ziel

1.2.1. identiteit/ authenticiteit

1.2.2. inspiratie voor kinderen

1.2.3. eigen levensbeschouwing of levensbeschouwelijke identiteit

1.3. voorbeeld

1.3.1. overtuigend overkomen bij het vertellen van verhalen

2. levensbeschouwing als een verhaal

2.1. jouw verhaal met jouw visies en interpretaties

2.2. vertellen van verhalen = belangrijk!

2.3. gevolg: levensbeschouwelijke ontwikkeling

2.4. voorbeeld

2.4.1. ook over eigen vriendschappen praten

3. levensvragen

3.1. ontstaan doorheen jouw eigen levensverhaal

3.2. geen directe antwoorden

3.2.1. gevormd doorheen jouw verhaal/ jouw leven

3.2.2. een verhaal vormt antwoord

3.2.2.1. houvast

3.3. levensbeschouwingen ontstaan

3.4. voorbeeld

3.4.1. ontdekken wat ik als leerkracht voor de kinderen kan betekenen

4. levensbeschouwelijk leren

4.1. aanpak verandert doorheen de tijd

4.2. meer dan lesgeven

4.3. pedagogische opdrachten

4.3.1. vormingsgebied

4.4. sociaal-emotionele ontwikkeling

4.5. burgerschapsvorming

4.6. voorbeeld

4.6.1. praten over het omgaan met emoties op school

5. leerkracht met bagage

5.1. eigen kijk op het leven

5.2. levensbeschouwelijke bagage nodig

5.3. eigen identiteit verbinden aan professionele identiteit