Landbouwontwikkelingen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Landbouwontwikkelingen Door Mind Map: Landbouwontwikkelingen

1. oorzaken

1.1. industriële revolutie

1.1.1. Introductie aarappel/maïs uit Amerika

1.1.2. Bevolkingsgroei

1.1.3. Wetenschappelijke revolutie

2. Modernisering

2.1. Schaalvergroting

2.2. Ruilverkaveling

2.3. Mechanisatie

2.4. Specialisatie

2.5. Intensivering

3. Negatieve effecten

3.1. afname biodiversiteit

3.2. afname landschappelijke diversiteit

3.3. dierenwelzijn onder druk

3.4. mestproblemen

3.5. besmettelijke ziekten

3.6. kleine boerenbedrijven verdwenen

4. Positieve effecten

4.1. de landbouw in Europa is zelfvoorzienend geworden

4.2. boeren kunnen nu een normaal inkomen verdienen

4.3. de landbouw kan de concurrentie met het buitenland aan