ik als godsdienstleraar

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
ik als godsdienstleraar Door Mind Map: ik als godsdienstleraar

1. Leraar met hart en ziel.

1.1. 'Met je hart'

1.1.1. Laat je gevoel meespreken.

1.1.2. Je gevoel leeft in je hart.

1.1.2.1. 'Je hart volgen kan nooit misgaan' is wat mijn ouders me altijd verteld hebben.

1.1.3. Je hart is je kompas, het wijst de weg.

1.2. 'Met je ziel'

1.2.1. Je ziel is je binnenste kern.

1.2.2. Jou identiteit.

1.2.3. Het is als je adem, een levensbron.

1.3. 'Bezield zijn'

1.3.1. Jou identiteit zichtbaar maken voor leerlingen.

1.3.2. Een voorbeeld zijn zoals jij er misschien ook een had vroeger.

1.3.3. Inspireer anderen, je leerlingen.

1.3.3.1. Toen ik in de lagere school in het 6de leerjaar zat had ik ook een meester, deze inspireerde mij om deze richting te volgen... omdat ik ook zo iemand wil worden als hem.

1.4. 'jou levensbeschouwing'

1.4.1. Jou hoogstpersoonlijke kijk op het leven.

2. Wat is levensbeschouwing?

2.1. Als een 'verhaal'

2.1.1. Je ontwikkelt een eigen kijk op het leven. Dit wordt je 'persoonlijke levensbeschouwing' genoemd.

2.1.2. Jou leven is dus eigenlijk de optelsom van al jou persoonlijke antwoorden op 'levensvragen'.

2.2. 'Levensvragen'

2.2.1. Dit zijn universele vragen die iedereen anders beantwoord. Ze hebben dus geen eenduidig antwoord.

2.2.1.1. De vraag of mijn leven eigenlijk iets betekent is eigenlijk niet belangrijk voor mij. Als je gewoon geniet van de kleine dingen hoef je maar 1 keer te leven. Je moet doen wat je graag doet... niet wat anderen denken graag te doen.

2.3. 'Verhalen'

2.3.1. Verhalen bieden vaak antwoorden op levensvragen.

2.3.1.1. Het verhaal van de GVR is ons ooit verteld geweest in de lagere school. Het is mij altijd bijgebleven dat goed zijn voor anderen maakt dat je vriendschappen kan opbouwen.

2.3.2. De verbeelding die ook voorkomt in verhalen helpt om dingen voor te stellen die we niet begrijpen.

2.4. Levensbeschouwing :'Een samentrekking van verhalen, bronnen, etc. die een antwoord proberen te vormen op levensvragen.

3. Waarom is dit boek er?

3.1. 'Levensbeschouwelijk leren'

3.1.1. 'Verhalen vertellen' en 'vragen stellen' is cruciaal om levensbeschouwelijk te leren.

3.2. Kennisbasis :

3.2.1. Elke basisschool heeft een verplichte kennisbasis nodig over geestelijke stromingen.

3.2.1.1. Ik heb nooit godsdienst gevolgd in de lagere school. Ik ben wel geïnteresseerd, maar ook weer niet in alles dat met geloof te maken heeft.

3.3. Veranderende visie

3.3.1. De samenleving verandert voortdurend. Veel leerlingen hebben hierover vragen, die op verschillende manieren behandeld kunnen worden.

3.4. 'Burgerschapsvorming'

3.4.1. De leerlingen leren deelnemen aan de samenleving