N389 Provincie Noord-Brabant

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
N389 Provincie Noord-Brabant Door Mind Map: N389 Provincie Noord-Brabant

1. Kunstwerk Zwartenbergsebrug

1.1. Belanghebbende

1.1.1. Bestuurlijke organisaties

1.1.1.1. Waterschap

1.1.1.2. Rijkswaterstaat

1.1.1.3. Overheid

1.1.1.3.1. PAS-besluit (stikstof)

1.1.2. Bedrijven met winstoogmerk

1.1.2.1. Bedrijventerrein

1.1.2.1.1. Hills voederfabriek

1.1.2.1.2. Synbra Technology

1.1.2.1.3. Blue Case Logistics

1.1.2.1.4. A Jansen Beton

1.1.2.1.5. Agrifirm Plant BV

1.1.2.2. Agrariërs

1.1.2.2.1. Tuinbouw/Landbouw

1.1.2.2.2. Veehouderijen

1.2. Fysieke elementen

1.2.1. Rivier Mark

1.2.2. Verhardingen

1.2.2.1. Autoweg

1.2.2.2. Fietspad

1.2.3. Ondergrond

1.2.3.1. Kabels en Leidingen

1.2.3.1.1. Water

1.2.3.1.2. Gas

1.2.3.1.3. Elektra

1.2.3.1.4. Data

2. Fietspadverbinding Etten-Leur - Zevenberg

2.1. Belanghebbende

2.1.1. Waterschap (onderloopsheid dijk)

2.1.2. Aanwonende percelen

2.2. Fysieke elementen

2.2.1. Ondergrond

2.2.1.1. Kabels en leidingen

2.2.2. Dijklichaam

2.2.3. Wegconstructies

3. Dijk bij aftakking Mark

3.1. Fysieke elementen

3.1.1. Verhardingen

3.1.1.1. Fietspad

3.1.1.2. Autoweg

3.1.1.3. Brug over rivier Mark

3.2. Belanghebbende

3.2.1. Waterschap

3.2.2. Rijkswaterstaat

3.2.3. Percelen van particulieren of bedrijven

4. Kruisingen + kruising Strijpenseweg

4.1. Belanghebbende

4.1.1. Gemeente Etten-Leur

4.1.2. Gemeente Moerdijk

4.1.3. Aangrenzende percelen

4.2. Fysieke elementen

4.2.1. Verhardingen

4.2.1.1. Autoweg

4.2.1.2. Fietspad

4.2.2. Ondergrond

4.2.2.1. Kabels en Leidingen

5. Flora & Fauna

5.1. Belanghebbende

5.1.1. Agrarische bedrijven

5.1.2. Rijkswaterstaat

5.1.3. Waterschap

5.2. Fysieke elementen

5.2.1. Fauna voorzieningen

5.2.2. Flora voorzieningen

6. Provinciale weg

6.1. Belanghebbende

6.1.1. Weggebruikers

6.2. Fysieke elementen

6.2.1. Wegconstructies

6.2.2. Dijklichaam

6.2.3. Ondergrond

6.2.3.1. Kabels en Leidingen