Ik als Godsdienstleraar

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Ik als Godsdienstleraar Door Mind Map: Ik als Godsdienstleraar

1. Geïnstitutionaliseerd = GEESTELIjKE STROMINGEN

1.1. GROTE STROMINGEN

1.1.1. Christendom

1.1.2. Jodendom

1.1.3. Hindoeïsme

1.1.4. Buddhisme

1.1.4.1. Geen godsdienst

1.1.5. Humanisme

1.1.5.1. geen religie

1.1.5.2. Geen godsdienst

1.2. GEDEELD

1.2.1. Verhalen/Bronnen/ideeën

1.2.2. Gebruiken/tradities/rituelen

1.2.3. Zin/Waarde

1.3. GEESTELIJKE STROMINGEN IN REFERENTIEKADER ONDERWIJS

1.3.1. VERPLICHT KENNISGEBIED

1.3.1.1. Opgelegd door commissie

1.3.1.2. Oogpunt multiculterele samenleving

1.3.1.2.1. Respectvol met elkaar omgaan

1.3.1.2.2. Seksualiteit en Seksuele Diversiteit

1.3.1.3. Achterliggende gedachte: Kennis van de Ander vergemakkelijkt ACCEPTATIE van de Ander

1.3.1.3.1. +/- Achterhaald:

1.3.1.4. in de VERDRUKKING

1.3.1.4.1. Nadruk andere vaardigheden

1.3.1.4.2. Achterhaalde visie op didactiek

1.3.1.4.3. Pedagogische opdracht: ZAAKVAKKEN, VORMENDE VAKKEN

2. levensbeschouwing VS Levensbeschouwing

2.1. Persoonlijk = BRIL op wkhd

2.1.1. Bewust = expliciet

2.1.2. Onbewust impliciet

2.1.3. Evoluerend, dynamisch, nooit AF

2.1.4. Kleurt waarneming/ervaring => GEEN NEUTRALITEIT

3. VERHALEN

3.1. Schets referentiekader, geeft ‘bril’

3.2. LEVENSVRAGEN

3.2.1. GEEN PASKLAAR ANTWOORD

3.2.1.1. Ieder eigen, evoluerend antwoord.

3.2.2. OP SLEUTELMOMENTEN

3.2.3. KEUZES MAKEN

3.2.4. VOORBEELDEN

3.2.4.1. Wat is de dood

3.2.4.2. Waarom Goed doen

3.2.4.3. Waarom ellende in de wereld

3.2.5. UNIVERSEEL

3.2.5.1. Onafhankelijk van

3.2.5.1.1. Cultuur

3.2.5.1.2. Ruimte

3.2.5.1.3. Tijd

3.3. Hanteren van Verbeelding

3.3.1. Geeft antwoord

3.3.2. Geeft rust/Houvast

3.3.3. Geeft Visie

3.3.3.1. Waardevol

3.3.3.2. Goed

3.3.3.3. Nastrevenswaardig

3.4. BELANG: Waar vandaan en Waar naartoe? Oriëntatie menselijk leven

4. LERAAR

4.1. HART > $ OF MIND

4.1.1. HART = GERAAKT, HIER EN NU, VOELEN, BELEVEN

4.2. ZIEL

4.2.1. “Kern van wie Jij bent

4.2.1.1. Identiteit

4.2.1.2. Authenticiteit

4.2.1.3. Spiritus: adem, bevlogen: kracht & energie

4.2.1.3.1. Verbonden met iets GROTER

4.2.1.3.2. Als Je van daaruit werkt/ les geeft, kan Je anderen ook raken/inspireren

4.3. MET BAGAGE

4.3.1. Eigen identiteit + Professionele identiteit

4.3.1.1. Kennis/Feiten

4.3.1.2. Verhalen

4.3.1.3. Vragen stellen

4.3.2. > kennisoverdracht

4.3.2.1. Rol interpretatie

4.3.2.2. Samen met leerlingen op zoek

5. HANDBOEK

5.1. Gids voor de wereld => wereld leren kennen

5.2. DOEL

5.2.1. Leraar bewust van

5.2.1.1. Eigen identiteit

5.2.1.2. Levensbeschouwing

5.2.1.3. BELANG: Bepaalt onbewust/bewust: het handelen (cf hypocrisie)

5.2.2. Leerlingen ontwikkelen levensbeschouwing

5.2.3. Leerlingen inspireren

5.3. PRAKTISCH: 2 DELEN

5.3.1. VAKDIDACTIEK

5.3.1.1. Orientatie

5.3.1.1.1. Wat is LB,

5.3.1.1.2. Welke vormen op school?

5.3.1.2. KERN

5.3.1.2.1. Begrippen uit didactiek LB leren

5.3.1.2.2. Praktijk LB didactiek

5.3.1.3. VERDIEPING

5.3.1.3.1. Betekenis “Tussen bedrijven”

5.3.1.3.2. Omgaan diversiteit

5.3.1.3.3. Islam

5.3.2. VERHALEN & VRAGEN

5.3.2.1. GEVEN KIJK OP EIGEN LEVENSBESCHOUWING LEERKRACHT

5.3.2.1.1. Persoonlijk

5.3.2.1.2. Professioneel

5.3.2.1.3. Jouw verhaal als leerkracht

5.3.2.2. Leren verhalen vertellen

5.3.2.3. Leren vragen stellen