globalisering

globalisering van Guus Sonneveldt PO AK

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
globalisering Door Mind Map: globalisering

1. politiek

1.1. protectie

1.1.1. exportindustriehandel

1.1.1.1. exportindustriezones

1.2. migratie

1.2.1. vluchtelingen

1.2.2. geldzendingen

1.3. liberalisering

1.3.1. vrijhandel

2. cultureel

2.1. amerikanisering

2.1.1. macDonalds

2.1.2. andere Amerikaanse bedrijven

2.2. mondiale cultuur

2.2.1. inkomensverschillen

2.2.1.1. armoede

2.3. etnische spanning

2.4. regionale ongelijkheid

2.5. cultuurelementen

2.5.1. gewoonten en gebruiken

2.5.2. taal

2.5.2.1. lingua franca

2.5.2.1.1. school

2.5.2.1.2. media

2.5.3. godsdiensten

2.5.3.1. islam

2.5.3.2. christendom

2.5.3.3. Jodendom

2.5.4. identiteit

2.6. hdi

2.6.1. onderwijs

2.6.2. gezondheid

2.6.3. inkomen

3. economisch

3.1. tijdruimtecompressie

3.1.1. ontwikkeling communicatie techniek

3.1.1.1. ict

3.1.1.1.1. Smartphones

3.1.1.1.2. internet

3.1.1.1.3. comunicatie

3.1.2. ontwikkeling transport techniek

3.1.2.1. vervoer

3.1.2.1.1. vliegtuig

3.1.2.1.2. containerschepen

3.1.2.1.3. vrachtwagens

3.2. internationale arbeidsverdeling

3.2.1. centrum

3.2.1.1. tertairesector

3.2.1.1.1. dienstensector

3.2.1.1.2. formelesector

3.2.1.2. globalshift

3.2.1.2.1. economisch zwaartepunt

3.2.2. semi-periferie

3.2.2.1. secundairesector

3.2.2.1.1. industrie

3.2.2.1.2. informelesector

3.2.3. periferie

3.2.3.1. primairesector

3.2.3.1.1. land en mijn bouw

3.2.4. ruilvoetverslechtering

3.2.5. kolonialisme

3.3. beroepsbevolking

3.3.1. gem. inkomen

3.3.2. BNP

3.3.3. meer werkgelegenheid

3.4. vrijhandel

3.4.1. wto

3.4.1.1. NAFTA

3.4.1.2. EU

3.4.2. vrijhandelzones

3.4.3. lagere prijzen

3.4.4. meer aanbod