ICT en media integratie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
ICT en media integratie Door Mind Map: ICT en media integratie

1. Meerwaarde

1.1. Differentiëren en personaliseren met ICT

1.2. Stimuleren tot uitdaging

1.3. Nakijkwerk vermindert voor leerkracht

1.4. Bestaande lesprogramma's

1.5. Diverse beginsituaties tegemoet komen

1.6. Integraal overzicht in de ontwikkeling

1.7. Minder overtypen van gegevens

1.8. Makkelijker communiceren met ouders

1.9. Leerling voorbereiden op toekomst in maatschappij

1.10. Succesgevoel leerlingen

1.11. Lage publicatiekosten

1.12. Zelfstandig problemen leren oplossen

1.13. Groot rendement binnen het onderwijs

2. Mogelijkheden

2.1. Interactief en adaptief leermateriaal

2.2. Leeromgevingen

2.2.1. Soofos

2.3. Digitale toetsen

2.4. MOOC

2.5. Wooclap

2.6. Socrative

2.7. Combinatie taal en beweging

2.8. Quizlet

3. Aandachtspunten voorbereiding

3.1. Op voorhand documenten en materiaal klaarzetten

3.2. TPACK

3.2.1. Kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving

3.2.2. Vakinhoud, didactiek en ICT

4. Voorwaarden

4.1. Impact aanpak 1>4 vs 4>1

4.1.1. 1. Visie

4.1.1.1. Kwaliteit

4.1.1.2. Doelen

4.1.1.3. Ambities

4.1.1.4. Rolverdeling

4.1.1.5. Randvoorwaarden

4.1.2. 2. Deskundigheid

4.1.2.1. Competenties

4.1.2.2. Medewerkers

4.1.2.3. Professioneel

4.1.2.4. Didactisch

4.1.3. 3. Digitaal leermateriaal

4.1.3.1. Digibord SW

4.1.3.2. Educatieve SW

4.1.3.3. Apps

4.1.3.4. ELO

4.1.3.5. LVS

4.1.4. 4. ICT infrastructuur (digiborden, laptops:tablet, stemkastje, camera, WIFI)

4.1.4.1. laptop

4.1.4.2. stemkastje

4.1.4.3. Camera

4.1.4.4. WIFI

4.1.4.5. Digibord

5. Aandachtspunten les

5.1. Duidelijke afspraken

5.1.1. Naleven privacy

5.2. Doelgericht en leergebied overschrijdend

5.3. Gebundelde, korte instructiemomenten

5.4. ICT-sterke en ICT-zwakke leerlingen laten samenwerken

5.5. Zelf op voorhand uittesten

5.5.1. Voorzie alternatieven

5.6. Leerkracht als coach