LLab Baakse Beek

LLab Baakse Beek

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
LLab Baakse Beek Door Mind Map: LLab Baakse Beek

1. Systeem Analyse

1.1. Beleidsdocumenten

1.1.1. Ontwikkelvisie landgoederenzone BBB

1.1.2. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

1.2. Ondergrond

1.2.1. Abiotische systeem

1.2.2. Biotisch systeem

1.2.3. Watersysteem

1.3. Netwerklaag

1.3.1. Vervoer infra

1.3.2. Groene netwerken

1.3.3. Energie netwerken

1.4. Occupatielaag

1.4.1. Ruilverkaveling

1.4.2. Ruimtelijke ordening

1.5. Sociaal culturele context

2. Succes

2.1. Geen gebruik van pesticiden /herbiciden/kunstmest

2.2. Zero emission landbouw ?

2.3. Koolstof boeren gemaximaliseerd ?

2.4. Cultuur-historische waarden ?

2.5. Water retentie

2.6. Biodiversiteit

2.7. Gemiddeld inkomen boeren

3. Strategie

3.1. Starten/opschalen pilots C-boeren ?

3.2. Beter benutten regionaal menselijk en natuurlijk kapitaal (LLab ?)

3.3. Aansluiten bij Brabant (Zandgronden) ?

4. Acties

4.1. Contact leggen met Brabant ?

4.2. Start document LLab Baakse Beek?

5. Gereedschappen