RT-prject: ondersteuningsproject voor NL-basisscholen

Ervaringen uit het rand en taal-project: omgaan met (taal)diversiteit

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
RT-prject: ondersteuningsproject voor NL-basisscholen Door Mind Map: RT-prject: ondersteuningsproject voor NL-basisscholen

1. Onderwijsbegeleiders en schoolteams

1.1. Uitdaging

1.2. Druk leerplandoelen

1.3. Diversiteit van de leerlingen

1.4. Leren omgaan met instroom anderstalige leerlingen

1.5. Autonome motivatie leerkrachten doen stijgen

1.6. Meer aandacht achtergrond leerling

2. Ouderbetrokkenheid en communicatie

2.1. Hoe dichter bij Brussel hoe minder tolerant tov ouders

2.2. Ouders aangespoord kennis NL te verhogen

2.3. Buurtbetrokkenheid verhogen

3. Taalbeleid school

3.1. Verhoogde samenwerking tussen leerkrachten mbt taalontwikkeling leerlingen

3.2. Evaluatie taalvaardigheid meer uitgebouwd

3.3. Schoolvisie mbt taalonderwijs meer uitgewerkt

3.4. Weren van andere talen in de klas en op de speelplaats

4. Leerlingen

4.1. Positieve evolutie spreek- en luistervaardigheid

4.2. Thuistaal speelt significante rol

4.3. Verschillen meisjes jongens

5. Aanbevelingen

5.1. Meer aandacht met omgaan met meertaligheid

5.2. Initiatieven voor de gebruik van meerdere talen legitimeren

5.3. Stereotypen leerkrachten wegwerken

5.4. Meer aandacht achtergrond leerling

5.5. Geloven in capaciteiten anderstalige leerlingen

5.6. Positief omgaan met de thuistalen